Sensorer sparar tid och pengar för Kristianstad

Över 500 sensorer hjälper till att övervaka Kristianstads vatten- och avloppssystem. IoT-satsningen är ett samarbete mellan bland annat VA-avdelningen, it-enheter, och Högskolan i Kristianstad, och projektet innebär stora besparingar för kommunen. 

– Ett större projekt vi håller på med i Kristianstads kommun är att vi bygger ett övervakningssystem för vårt avloppsnät. Med hjälp av IoT-sensorer skapar vi mätpunkter för övervakning, för att se hur vi bättre kan hantera vårt VA-system. Vi har i dagsläget satt ut 500 mätpunkter och har 550 som mål, så vi är i sluttampen av det arbetet, säger Martin Ranstorp, it-chef, Kristianstads kommun.

Har det gett några effekter än?

– Ja, vi har redan kunnat se vissa besparingar faktiskt. I vissa delar av systemet har vi haft mycket läckage in, vilket driver kostnader eftersom vi är tvungna att dimensionera därefter. Där har vi gjort investeringar som gör att vi får en återbetalningstid på ungefär ett halvår.

Så sensorer samlar in data som gör att ni kan anpassa era anläggningar?

– Ja, och det vi gör, som är ganska unikt i Europa, är att vi kombinerar en rad olika typer av sensorer. Allt från att mäta grundvattennivåerna till flöden som vi kan koppla till vädertjänster och som vi har utvecklat tillsammans med Högskolan i Kristianstad, vårt energibolag och vår VA-avdelning. Vi har alltså tillsammans tagit fram en smart övervakning för VA-systemet.

Vilka vinster hoppas ni på?

– För det första ekonomiska. Det är oerhört kostsamt att bygga reningsverk för en större mängd avloppsvatten. Genom att kunna se och dimensionera systemet på rätt sätt minskar vi våra kostnader över tid markant, och det är ganska stora summor det handlar om.  

– Den andra delen handlar om våra arbetsprocesser och rutiner. Med dessa sensorer i många avloppsbrunnar och på liknande ställen, kan vi minska den manuella rondering när medarbetare åker ut för att kontrollera att funktioner fungerar.

Hur kan de som bor i Kristianstad dra nytta av lösningen?

– Lite längre fram hoppas vi kunna skapa verktyg för att bättre prognostisera när vi kan komma att hamna i riskfyllda situationer och på det sättet varna medborgare och vi kan snabbare tillsätta insatser som gör att vi skyddar oss bättre. Det tar till exempel lång tid att bygga vallar och sätta ut sandsäckar för att skydda en låglänt miljö, som Kristianstad kommun är.  

Vilka har varit de viktigaste framgångsfaktorerna?

– Det är alla samarbeten, som till exempel med högskolan för datanalyser och med VA-avdelningen och lära sig hur systemen fungerar. Det har varit oerhört spännande och vi på digitaliserings- och it-avdelningen har lärt oss mycket. Dessutom har samarbetet med vårt energibolag och alla leverantörer inneburit att alla har ökat både kompetensen och förståelsen för varandra, vilket har lett till nya tankar om vad vi kan utveckla framöver.

27 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng