Så kan Azure Files stödja Mediplast

Azure Files innebär en enklare hantering av data och dessutom utan att koppla upp via VPN. För koncernen Mediplast, som tillverkar sjukvårdsprodukter, skulle lösningen ge ett enklare och säkrare arbetssätt, oavsett var medarbetarna befinner sig.

– Mediplasts största fokus är Norden, men vi har också expanderat väldigt mycket de senaste åren och har nu bland annat kontor i Australien, Italien och Spanien, säger Tomas Wall, it-manager Mediplast.

Hur arbetar ni med att knyta ihop it i bolaget?

– Som bolag är det viktigt att vi har en gemensam syn på var vi har vår data och hur vi arbetar. Därför har vi tagit fram en strategi som innebär att vi rullar ut samma affärssystem och ett arbetssätt där vi jobbar med filer och kommunikation på samma sätt.

Vilka utmaningar finns det?

– Det största hindret handlar om att människor gärna vill jobba med klassiska filservrar. Teams och Sharepoint fungerar jättebra för projektarbete, men vi vill också kunna sprida traditionell bulklagring och mappstrukturer med NTFS-styrning, alltså det av Microsoft utvecklade standardfilsystemet, till alla bolag så att alla kan arbeta lika smidigt.

Hittar ni en sådan lösning?

– Det har sett lite svårt ut ett tag, men genom att vi har dialoger med våra leverantörer och Microsoft och vi tror att Azure Files kan vara en bra lösning för att distribuera filer på det sättet.

Vad skulle det innebära för Mediplast?

– Resultatet blir att oavsett om du är på vårt huvudkontor, vårt kontor i Australien, ute hos kund eller hemma, så ska du kunna öppna de filer du har behörighet till på ett säkert sätt, utan till exempel VPN-uppkopplingar.

Och när är ni i mål?

– Det är ett pågående projekt och vi får se vad våra diskussioner med Microsoft mynnar ut i.

25 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng