Så jobbar NKT med säkerhet, data och molnet

En spole kabel från NKT; Gordon Sjöqvist, infrastrukturchef.

I kabelföretaget NKT:s digitala arbete är cybersäkerhet prioritet ett. Var 18:e månad gör bolaget en cyber security assessment där man tar in extern hjälp för bedömningar av säkerhetsläget. Framöver blir även molntjänster och informationsutbyten med kunder allt viktigare. 

Vi på NKT är ett kabelföretag som säljer kablar för strömöverföring. Små kablar, mellankablar och högspända kablar. Jag arbetar som chef över infrastruktur och dessutom har jag ett team som arbetar med tjänsteleverans, säger Gordon Sjöqvist, infrastrukturchef, NKT. 

Så du arbetar en del med it-säkerhet alltså, förstår jag. Hur går arbetet?

Det stämmer, it-säkerhet är högst på agendan, vi lägger väldigt mycket tid på cybersäkerhet och har en långsiktig plan att bli bättre på det. Vi är inte dåliga i dagsläget men målet känns rörligt så det gäller att vara på tårna.

Vad gör ni på säkerhetssidan?

Sedan några år tillbaka gör vi det som vi kallar cyber security assessment, där vi tar hjälp utifrån och de går igenom hela vår it-struktur. Vi fick då en rapport på det som vi tog till oss utav och satte igång att arbeta med.

För att stämma av gjorde vi samma övning igen, 18 månader senare. På det här sättet ska vi fortsätta arbeta för att allt eftersom uppdatera våra mål och program.

Du nämnde att målen alltid är rörliga. Hur blir det annorlunda att arbeta med den vetskapen?

Jag önskar ibland att man skulle kunna komma i mål, men it är ju något som förändras över tid. Ny teknik gör att man kan skaffa bättre skydd och sedan tillkommer även nya problem som man måste hitta lösningar på. Samtidigt ändras vi som användare, vi jobbar mer hemma eller egentligen var som helst ifrån, och då blir även målen annorlunda. Därutöver är även molntjänster något som kommit in och som inte fanns innan.

Hur jobbar ni med molnet?

Vi arbetar mycket med egna applikationer på egna servrar, men vi rör oss steg för steg mot det publika molnet. Vi ser nyttan med det. Vi köper gärna molntjänster idag när vi ska välja en ny applikation, därför att det är enklare för oss. Vi upplever även att användare själva driver oss i den riktningen.

Hur ser er verksamhet annorlunda ut om två år?

Jag tror att digitaliseringen som pågår, både hos oss samt hos våra leverantörer och kunder, kommer att påverka hur vi jobbar mot våra kunder. Kanske kan det bli så att vi jobbar tätare tillsammans med våra kunder, med exempelvis informationsutbyte, än vad vi gjort tidigare. Vi ser en del sådana önskemål från våra kunder så där kommer det nog kunna bli vissa förändringar.

15 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto NKT, Voister

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng