Region Kronobergs smarta ambulanser sparar tid och liv

Region Kronoberg Peter Bergehamn

Region Kronoberg har infört nya, smarta lösningar som innebär att akutmottagningen, redan när patienten är i ambulansen, kan se omfattning av hur skadad personen är. Det innebär att medarbetarna på akutmottagningen snabbare kan planera och fatta beslut om vårdbehov för varje patient. En lösning som både sparar liv och tid.  

Redan när ambulansen är på väg till akutmottagningen kan de se vilken person som är på väg, och hur allvarligt skadad personen är. På så sätt kan akuten förbereda sig på ett helt annorlunda sätt än tidigare, säger Peter Bergehamn, it/digitaliseringschef på Region Kronoberg. 

Region Kronoberg är mitt i en stor digitaliseringssatsning med många olika projekt. Ett av dem rör akut och ambulans, ett annat rör vaccinering för covid-19 med hjälp av RPA. 

Via en integration mellan ambulanssystemet Mobimed och journalsystemet Cosmic får nu akuten automatiskt tillgång till alla uppgifter om en patient innan ambulansen rullar in med personen. Tidigare har inte informationen lämnats över förrän patienten når akutmottagningen. 

 När ambulansen bestämt sig för var den ska, exempelvis till barnakuten eller psykiatrin, får mottagningen upp information om personen, såsom personnummer och namn. Då kan akuten förbereda ankomsten genom att exempelvis fixa armband, förbereda prover eller beställa röntgen. 

Olika färger av vård 

En annan effekt är att ombord i ambulansen testas ofta olika värden, såsom puls, temperatur och andning. Via den informationen skapas en matematisk medicinsk formel hur allvarligt skadad patienten är, och akuten kan i realtid följa patientens mående. 

 Olika färger tillämpar olika nivåer av vård. Om patienten är grön mottags hen på ett visst sätt, om patienten är röd är situationen mer allvarlig och det krävs en viss läkarnivå för att kunna ta emot. Så genom detta kan vi förbereda mottagandet för den unika patienten. 

En ytterligare aspekt är att när överlämningen mellan ambulans och akutmottagning sker och informationen lämnas över, så lämnas även ansvaret över via ett enkelt knapptryck. Därmed kan patienten få ett ökat fokus. 

Lösningen går live i oktober och regionen har redan börjat titta på utvecklingsmöjligheter. Framöver ska en omvänd integration göra att ambulanspersonal under utryckning kan se vem de ska åka till.

Därigenom kan de se bland annat medicinsk historik, tidigare behandlingar och diagnoser innan de kommer fram till personen. Genom att tidigt få reda på mer om patienten kan personalen förbereda sig bättre.

 Framöver ska även medicin som ges ombord på ambulansen landa i journalsystemen som all annan vårdpersonal tittar i. Så funkar det inte idag.

Covid-vaccinering med RPA

Under pandemin har Region Kronoberg även effektiviserat sin covid-vaccinering med hjälp av ny teknik. Tillsammans med några andra regioner designade man en RPA för att kunna hantera den höga vaccinationstakten.

I april och maj hade vi behövt 47 respektive 38 heltidsanställda sjuksköterskor och medicinska sekreterare om vi inte använt oss av RPA.

RPA:n gör det som sjuksköterskor och medicinska sekreterare gör i samband med vaccinationer, vilket handlar om att bland annat skriva in personnummer, vaccintyp och om det är den första eller andra dosen.

För en sjuksköterska tar det sex minuter att fylla i för varje patient, och lika lång tid tar arbetet som den medicinska sekreteraren gör. Så vi tjänar in tolv minuter av administrativt arbete på varje vaccination. I april och maj när vaccinationstakten var som högst hade vi behövt 47 respektive 38 heltidsanställda sjuksköterskor och medicinska sekreterare om vi inte använt oss av RPA.

Finns det utvecklingsmöjligheter även för RPA:n?

 Absolut. Sjukvårdspersonal har sett nyttorna med tekniken och de skickar en hel förfrågningar till oss. De har upptäckt andra administrativa uppgifter som de behöver utföra många gånger per dag, men som en robot likaväl skulle kunna göra. Det som står närmast för dörren är övriga vaccinationer som görs ofta, såsom säsongsinfluensa och barnvaccinationer. 

6 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos, Region Kronoberg

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng