Lyckade IoT-satsningar för Bjäre Kraft

Lotshuset och Morgonbryggan i Torekov. Johan Thell, teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft.

Sensorer som mäter badvattentemperaturen i Laholmsbukten och Skälderviken har varit en succé för Bjäre Kraft. Parallellt med fortsatta utvecklingar inom IoT arbetar kraftbolaget mot målet om 100-procentig fiberutbyggnad för regionen.

– Bjäre Kraft är en ekonomisk förening som verkar i nordvästra Skåne. Vi hanterar bland annat fibernät och elnät, och levererar även bredbandstjänster. Vi arbetar också med saker som IoT, solceller och elbilsladdning, säger Johan Thell, teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft.

Hur ser det ut med fiberutbyggnaden i ert område?

– Vi har nått stora områden, men det finns fortfarande områden där vi kan bygga ut mer. Men det vi har gjort så långt kan vi klappa oss själva lite på axeln för eftersom det har varit en framgångsfaktor för alla dem som behövt arbeta hemma under pandemin. Men med mer ekonomiska medel hade vi kunnat ha ännu mer fiber på plats. 

Hur jobbar ni med IoT?

– Vi servar bland annat våra kunder på Bjärehalvön med badvattentemperatur och det har varit en riktig succé. Det är den information som drar mest trafik till vår hemsida när folk ska ut och bada i Laholmsbukten och Skälderviken. Men utöver det finns det jättemånga andra användningsområden. Det går att mäta vattennivåer i hamnar och åar och andra flöden och det finns nät med funktioner som kan mäta hur mycket fiskar som vandrar i en laxtrappa och hur stora fiskarna är, till exempel. Det är ett jättespännande område och där finns mycket roligt att utveckla. 

Vad hoppas ni att ni är för spelare i er region inom 3-5 år?

– Till att börja med hoppas jag att vi kunnat nå så nära 100 procent fiberutbyggnad i de områden vi kan bygga ut i. Och sen hoppas jag att vi har utvecklat våra tjänster och produkter så att vi är ett starkt varumärke som våra kunder är nöjda med och vill rekommendera till andra. Vi har redan idag ett starkt varumärke i regionen, men det går alltid att bli bättre. Och att kunna ge tillbaka till samhället runtomkring är något som är väldigt viktigt för oss.  

12 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng