Lokalt ikt-nätverk ska lyfta digitaliseringen i Värmlands skolor

Wett, Karlstads Universitet, Ikt; Monica Evermark, Karlstad Universitet; Göran Born, Hammarö Kommun

Monica Evermark, Karlstads universitet, och Göran Born, Hammarö kommun, under Wett-dagen oktober 2021.

Ett regionalt Ikt-nätverk, Wett, ska stötta Värmlands alla skolor i digitaliseringsfrågor, bland annat med hjälp av en digital experimentverkstad. Bakom satsningen står 18 kommuner i Värmland tillsammans med Karlstads universitet, som gärna ser att konceptet kopieras till fler regioner i Sverige. 

– Syftet med Wett är att samla regionens Ikt-personer och skapa en mer likvärdig utveckling och förutsättning för skolorna i Värmland med omnejd, säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt Utvecklingscentrum vid Karlstads universitet.

Ett regionalt BETT

Wett, Wermland Educational Technology Transformation, kan sägas vara en sorts vidareutveckling av det som kallas RUC, Regionalt utvecklingscentrum. RUC har funnits i 25 år och var ett initiativ från huvudmännen i Region Värmland med syfte att tillsammans med Karlstads universitet ge en möjlighet för nätverkande och för forskningsbaserade vidareutbildningar för regionens lärare.

Föregångaren till Wett-nätverket drogs igång av bland annat Ikt-utvecklare Göran Born på Hammarö kommun.

– Jag och några av mina kollegor insåg att det är lätt att du bara träffar dina likar på stora konferenser som SETT och BETT. Därför startade vi vårt eget regionala nätverk, säger han.

När Monica Evermark fick nys om det såg hon till att få in det under RUC:s tak.

– Jag hade redan en dialog med huvudmän i regionen med att initiera ett sådant här nätverk, så när jag fick nys om Görans initiativ kidnappade jag det nätverket, säger hon.

Tänka långsiktigt

Sedan 2018 har bland annat 18 kommuner hunnit bli medlemmar och tagit fram en plan för vilken typ av forum Wett ska vara.

– Det är i första hand inte ett nätverk där vi pratar om specifika lösningar i klassrummet, utan snarare ska det fungera som ett forum där vi kan diskutera våra pedagogiska utmaningar och där vi vågar vara visionära om hur vi vill att skolorna i vår region kan se ut 3-5 år framåt i tiden och hur vi ska leva upp till den nationella digitaliseringsstrategin, säger Göran Born.

En passning till övriga regioner

Med fokus på bland annat den senaste forskningen och likvärdighet i hårdvarutillgång är förhoppningen att samarbetena kan leda till att det blir enklare för skolor att till exempel nå det som behövs för de digitala nationella proven, och att ikt-pedagogerna kan hämta hem smarta idéer till sina respektive kommuner.

– Vi önskar mer än gärna att fler kopierar vårt upplägg. Tänk om varje region hade haft sitt eget nätverk och att representanter från hela landet hade kunnat träffas och utbyta idéer och erfarenheter. Det hade kunnat bli en jäkla kraft i det, säger Göran Born.

Från WETT-dag till verkstad

I oktober stod Monica Evermark och Göran Born värdar för en Wett-dag med bland annat tre keynote-talare och 35 valbara pass med olika inriktningar knutna till skolans digitalisering.

Nu fortsätter utvecklingen av nätverket, bland annat med en digital experimentverkstad där Karlstads universitet bistår med kompetensutvecklingskurser.

– I det arbetet kan vi vara till stor nytta, och förse lärare och pedagoger med den senaste forskningen direkt från universitetsvärlden, och vara med i dialogen om hur vi kan föra skolan framåt, säger Monica Evermark.

– Drömmen är att i framtiden ha en faktiskt fysisk verkstad med de senaste prylarna som vi får möjlighet att laborera med, säger Göran Born.

28 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Peter Allequist, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng