KTH:s snabba och miljösmarta batteriåtervinning

Citronsyra, Kth, Hållbarhet, En Citron På Citric Acid På En Bänkskiva

KTH-forskaren Xiong Xiao har lyckats utvinna värdefulla metaller från batterier med hjälp av mer miljövänliga syror, som ättiksyra och citronsyra. Dessutom har processen tagit häften så lång tid, som den annars brukar ta.

– Vi utför metallutvinningen på halva tiden jämfört med vad som normalt behövs och vi får ut mer metalljoner än vad man normalt rapporterar i vetenskaplig litteratur. Vi gör det dessutom med svaga syror som ättiksyra och citronsyra i stället för svavelsyra, vilket är gynnsamt ur alla perspektiv när det kommer till både arbetsmiljö och hållbar utveckling, säger Xiong Xiao, forskare vid avdelningen för Fiber- och polymerteknologi på KTH.

99 procent av metallinnehållet

Med hjälp av ultraljud har Xiong Xiao kunnat undersöka vid vilka temperaturer som är optimala för att kunna utvinna metaller ur litiumbatterier, med syror som citronsyra och ättiksyra.

Hon och hennes forskarkollegor använde NMC-batterier som består av litium, nickel, magnesium och kobolt. Det är den vanligaste typen av litiumjonbatteri och finns bland annat i smarta telefoner och bilar som Tesla. Och KTH-forskarna lyckades extrahera uppemot 99 procent av metallinnehållet.

– Xiong Xiaos upptäckt är att hon med hjälp av ultraljud lyckats avlägsna behovet av kemikalier som man normalt använder, starka syror som är näst intill ohanterbara. Hon har genom omfattande studier kunna se vid vilka temperaturer och koncentrationer av de snällare syrorna som ultraljudet bäst hjälper till med utvinningen, säger Richard Olsson, forskarkollega och universitetslektor på avdelningen för Fiber- och polymerteknologi vid KTH.

Optimalt ultraljud

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Green Chemistry och framförallt är det utvinningstekniken, där metallerna har utvunnits på gränsytan på kornen på de krossade batterierna, som forskarna hoppas kan få spridning.

– Nu när vi rapporterat detta kan forskare i framtiden fokusera på att optimera ultraljudet ännu mer för just denna gränsyta. Till exempel med olika intensitet, frekvenser och så vidare, för ännu snabbare utvinning av de viktiga och dyra metallerna som vi vill återvinna.

Källa: KTH

11 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng