Hybridkontor och IoT i Ånge

Ånge, Iot, Eu, En Kvinna I Rörelse I En Lägenhet

Ånge startar en gemensam it-förvaltning för att samordna investeringar i olika verksamheter. Samtidigt ingår kommunen i ett EU-projekt med IoT-satsningar. Med en mer hybrid arbetsplats hoppas dessutom it-strateg Petra Malmberg på närkontor, där kommun och näringsliv kan mötas.

– Den största innovativa satsningen vi gör just nu handlar om IoT, och hur vi kan skapa ett hållbarare och smartare samhälle inom alltifrån snöröjning till hemtjänsten, säger Petra Malmberg, it-strateg på Ånge kommun.

IoT Exchange med EU

Innan pandemin anslöt sig Ånge kommun till vad som kallas för IoT Exchange, där åtta olika kommuner runt om i Europa kan dra lärdomar av varandras respektive projekt. Men för Petra Malmberg har den största vinsten varit att det får en helt annan uppmärksamhet, både inom och utanför kommunens verksamheter.

– Vi ingår nu bland annat i Vinnova-projektet Smart Snöröjning som drivs av nätverket Bron och Mittuniversitetet. Jag är inte så säker på att vi hade uppmärksammats om det inte för vore EU -projektet.

Sensorer på LSS-hem

Eftersom pandemin kom i vägen har Ånge ännu inte kunnat starta upp alla de testpiloter som det var tänkt. En satsning är däremot igång, och den handlar om smarta sensorer på ett nyöppnad LSS-boende i kommunen. Sensorerna ska mäta rörelser i lägenheterna, som på så sätt indikerar att allt är som det ska och göra så att personal inte behöver komma och knacka på enbart i detta kontrollsyfte.

Ett annat projekt handlar om sensorer som hjälper till att läsa av vattenmätare och som sedan går att läsa av digitalt på distans.

– Det här projektet både involverar och engagerar alla förvaltningar på ett eller annat sätt. Också politiken och företag deltar och det finns en stor nyfikenhet och ett stort intresse kring vad vi kan åstadkomma, säger Petra Malmberg.

Stor omorganisation

Ett annat mer omfattande projekt som är på gång är att kommunen, i likhet med andra mindre kommuner, har beslutat att banta ner antalet nämnder till en, för att underlätta effektiviseringar och prioriteringar.

– De största förändringarna för oss på it-avdelningen är att vi kommer få en mer central utgångspunkt. Budgeten kommer att ligga i en gemensam förvaltning och vi kan samordna investeringar på ett bättre sätt. På sikt kommer vi nog ha fler lösningar som täcker större delar av kommunen i sin helhet. Vi får en bättre samsyn, och nyttan med det har vi verkligen sett nu under pandemin.

Vill ha närkontor på landsbygden    

Under pandemin har användningen av O365 och Teams exploderat på Ånge. Till exempel var kommunen en av de första som körde ett fulltaligt kommunfullmäktigemöte helt på distans i Teams redan i slutet av april förra året.

Goda exemplen kring användning av tjänsterna har fångats upp och delats, och en förutsättning för den lyckade omställningen var att alla var med på vad som gällde.

– I kristider som denna märks det verkligen hur du svetsas samman med dina kollegor och alla kommunens avdelningar har kommit närmare varandra.

Hur ser du på arbetsplatsen efter pandemin?

– Jag kommer fortsätta att brinna för en hybrid arbetsplats. Det handlar inte om att bara möjligheter att jobba hemifrån, utan också om att upprätta närkontor på landsbygden där offentlig förvaltning från till exempel Ånge och Sundsvall skulle kunna sitta tillsammans med näringslivet. Jag tror på att blanda företag och offentlig sektor, och på ett större utbyte mellan olika människor överhuvudtaget. Vi skulle ha mycket att lära av varandra, säger Petra Malmberg.

1 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng