Så växer Rejlers Sverige säkert

Energisektorn är ett område som Rejlers vill fortsätta att växa inom.

Teknikkonsultbolaget Rejlers Sverige växer. Då ligger fortsatta samarbeten i Teams, nya satsningar på säkerhet, och smart och smidig integrering av nya medarbetare och bolag högt på att-göra-listan.

– Vi hade planen att rulla ut Microsoft Teams i början av 2020. Då visste vi förstås inte att pandemin skulle komma, men det gjorde att vi fick ett väldigt bra genomslag, för plötsligt började alla att använda Teams och vi blev verkligen digitala på riktigt. Samtidigt skalade vi upp och förbättrade vår infrastruktur för att göra det möjligt för alla att kunna arbeta på distans, säger Mats Rehnquist, CIO, Rejlers.

– Vidare tittade vi också på att digitalisera hur vi skriver våra kontrakt, eftersom människor inte kunde träffas för att skriva kontrakt eller avtal. Vi utvecklade en lösning tillsammans med HR-avdelningen och kunde tillslut lansera en tjänst med digitala kontrakt.

– En tredje aspekt som var väldigt viktig under den här perioden var cybersäkerhet. Där arbetade vi med så kallade nano-learningkurser, där användaren får en kort kurs varje dag under en viss period, och som enkelt går att ta till sig under några minuter i en telefon eller sin dator, oavsett var man är.

Vad har varit viktigt för att lyckas med det du beskriver?

– Att samspelet med de leverantörer du har fungerar bra och också att du har en dialog med användarna, det är superviktigt. Det handlar också mycket om tajming när saker och ting ska lanseras, framförallt i vår verksamhet som är konsultverksamhet som går i cykler.  

Reijlers Sverige växer. Vad innebär det för er på it?

– Det betyder oerhört mycket, och on-boarding är något vi ständigt måste arbeta med för att bli bättre. Vi växer både organiskt och med förvärv vilket ställer stora krav på oss på it att automatisera detta så att det ska bli smidigt för en konsult att komma in i vår verksamhet. Det jobbar vi med att bli ännu effektivare med.

Vilka utmaningar finns det i det arbetet?

– Det bolag som förvärvas kanske har arbetat på ett annat sätt tidigare, och kommer in i en ny kultur och då är det förstås viktigt att de medarbetarna integreras in i våra rutiner. Men det är samtidigt ett bra tillfälle för oss att lära oss av det bolag vi förvärvar, eftersom där förstås kan finnas metoder eller verktyg som vi skulle kunna använda i vår verksamhet.

Finns det andra digitaliseringsprojekt som du brinner för?

– En viktig bit som vi arbetar med inom koncernen, framförallt tillsammans med vårt finska systerbolag, handlar om vår säkerhetsplattform och att vi ska bli bättre på att tänka på säkerhet.

Vad är viktigt i det arbetet?

– Det mest grundläggande är att ha rätt nivå på säkerhet på våra klienter och att vi har ett robust identitetsskydd, säger Mats Rehnquist.

28 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng