Ett samarbete med Fortinet

Så säkrar Malmö universitet för framtiden

De senaste två åren har Malmö universitet satsat stort på att byta ut hela sitt nätverk, från fiberna i marken till säkra anslutningar på distans. 

– Arbetet med att få vårt nya nät på plats på universitetet går i mål under 2022. Då börjar det mer tekniska arbetet med att bygga så smarta och säkra anslutningar som möjligt. Med Fortinet får vi en professionell leverantör som kan hjälpa oss med detta, säger Magnus Wikforss, it-chef på Malmö Universitet.

Uppgradering av nätet

Malmö universitet påbörjade en stor uppgradering av sitt nät under slutet av 2019. Bakgrunden var att Magnus Wikforss och hans kollegor märkte hur en del accesspunkter i byggnaden belastades extra hårt under vissa perioder, till exempel när en föreläsning ägde rum i en lokal samtidigt som studenter satt i ett rum intill och surfade.

– Vi beslutade oss för att göra något åt detta och vi döpte det till operation svajigt nät. Jag har inte sett någon annan som gett sig in på en lika stor ombyggnad på det här sättet som vi gjort.  Det har därför krävt mycket av våra duktiga medarbetare och leverantörer, säger Magnus Wikforss.

Nätet på universitetet var inte byggt för att klara stora mängder videoströmming, och det blev extra uppenbart när pandemin kom, att stora delar av nätet behövde uppgraderas. De senaste 18 månaderna har bland annat kilometervis med ny fiber kommit på plats och när allt är klart kommer 300 switchar och 800 accesspunkter ha bytts ut.

Ny undervisningsmiljö

En hel del av arbetet kvarstår men Magnus Wikforss hoppas att så mycket som möjligt av de större installationerna, till exempel att få all fibertråd på plats, är klart till i början av november när många av studenterna kommer tillbaka rent fysiskt för höstterminens andra så kallade läsperiod. Magnus Wikforss tror att det blir en viktig milstolpe i vad han beskriver som den hybrida lärmiljön.

– Det kan innebära att en grupp är på plats fysiskt medan en grupp är hemma. Det kräver en oerhörd kapacitet och säkerhet i nätverken för att kunna bedriva en sådan typ av undervisning. I ett sådant upplägg blir det också lättare att hitta den riktiga nyttan med olika sätt att undervisa på. Dessutom kommer det ju påverka sättet vår personal arbetar på och hur framtidens lokaler för universitetet kan se ut, säger han.

Magnus Wikforss, It Chef Malmö Universitet

Magnus Wikforss, it-chef, Malmö universitet

Öppna universitet

Universitet är av tradition förhållandevis öppna institutioner, och ju större universitet, desto större kontaktnät med andra forskare och institutioner världen över. Dessutom kan detta kontaktnät variera, beroende på hur forskarna rör sig, och vilken typ av forskning som för dagen, veckan eller året kräver extra mycket kapacitet i nätverket på skolan.

På så sätt tror Magnus Wikforss att säkerhetsperspektivet kommer bli avgörande för hur väl kommunikationen fungerar och att det därför är viktigt att ha lösningar som gör att det snabbt går att hantera både incidenter och spikar i trafiken.

– När väl den logiska strukturen ska sättas, det vill säga mer exakt vilka parametrar som ska styra hur trafiken skickas både inom och in och ut från universitetet, och vilka enheter och användare som ska ha tillgång till vad, är det viktigt att vi har en säkerhetsleverantör som Fortinet, vars lösningar kan skydda oss på alla nivåer och passar med andra system, utan att prestandan sätts på undantag.

15 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto David Bergström, Malmö universitet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng