Nätfisket ökar under pandemin – Sverige sticker ut

Nätfiske Ökar

Drygt åtta av tio it-ansvariga på svenska företag upplever att nätfiske blivit vanligare sedan pandemin började, visar en ny undersökning. Därmed är Sverige ett av de länder där nätfiskeangreppen ökat mest.

– Det är uppenbart att cyberkriminella sett pandemin och ökat hemarbete som en möjlighet, säger Per Söderqvist, it-säkerhetsexpert på Sophos.

83 procent av de tillfrågade i Sverige upplever att nätfisket blivit allt vanligare sedan covid-19-pandemins start. Överst på listan är Israel, där 90 procent uppger att phishingattacker sker mer frekvent nu, lägst procentsats har Italien där 57 procent av de deltagande menar att nätfisket växt.

– Tyvärr kan nätfiske ibland uppfattas som ett relativt avgränsat hot men i många fall är det precis så större och mer komplexa angrepp börjar. En enskild medarbetare som oavsiktligt laddar ner skadlig kod eller uppger sina inloggningsuppgifter kan vara fullt tillräckligt för att angreppet ska övergå i en storskalig och kostsam attack med ransomware.

Undersökningen Phishing Insights bygger på information från 5 400 it-ansvariga från företag i 30 länder. I Sverige medverkade 100 personer. I undersökningen framkommer även att statliga verksamheter, myndigheter samt hälso- och sjukvården är några av de mest drabbade områdena globalt.

– Det är positivt att totalt 90 procent uppger att deras företag genomför något slags utbildningsprogram inom it-säkerhet. Samtidigt ligger det en stor utmaning i att få de här insatserna att anpassas och fungera för personal som inte har särskilt mycket förkunskap om teknik och it-säkerhet, säger Per Söderqvist.

Phishing Insights har genomförts av Vanson Bourne på uppdrag av Sophos.

Källa: Sophos

1 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng