MSB förbereder säkerhetscenter

Msb, Cybersäkerhet, Röda Pilar Mot Ljusblå Bakgrund

Ett nationellt samordningscenter för forskning, innovation och tillämpning inom cybersäkerhet ska inrättas 2022. Nu får MSB regeringsuppdraget att förbereda och lämna förslag på hur det ska sättas upp.

– Vi behöver mer forskning och innovation inom cybersäkerhet för att exempelvis minska systemfel och förhindra cyberattacker, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Det nya samordningscentret ska vara kopplat till det europeiska kompetenscentret för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning, ECCC, som inrättades i somras.

MSB ska genomföra uppdraget i samverkan med Vinnova och Digg. MSB ska lämna förslag om:

  • inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt samordningscenter,
  • hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras,
  • hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs,
  • hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp,
  • hur den nationella kompetensgemenskapen ska byggas upp, bland annat i relation till det nationella cybersäkerhetscentret samt
  • en långsiktig samverkansstruktur för berörda myndigheter och aktörer, såväl nationella som internationella.

Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2021.

Källa: Justitedepartementet

6 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng