Enklare och bättre vaccination med Power Apps för Capio

Digitalisering, Corona, Covid, Folk Sitter På Stolar Och Väntar Innan Eller Efter Vaccin

När vårdbolaget Capio blev en av de stora aktörerna för att genomföra vaccination mot covid-19 startade arbetet att hitta det mest effektiva arbetssättet och det landade i Microsoft Power Apps. En lösning som har sparat tid både för medarbetare och de som vaccineras.

– Vi såg hur resurskrävande vaccineringen var i många länder och bestämde oss för att i stort sett börja med ett blankt papper och undersöka hur vi tyckte att en smidig patientresa skulle se ut, säger Alex Jaranka, innovationschef och specialist i allmänmedicin på Capio Närsjukvård och ansvarig för de vaccinationer som bland annat har ägt rum i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

En digital patientresa

I oktober 2020 blev det klart att Sverige skulle påbörja en massvaccination av befolkningen. Som sjukvårdsgivare var det självklart för Alex Jaranka och hans kollegor på Capio att vara med och bidra i detta storskaliga projekt.

Ett kärnteam bestående av bland annat innovationstekniker och sjukvårdspersonal började skissa på en digital patientresa baserat på digital bokföring, olika formulär som fylls i, patientkörkort, QR-koder, och annan potentiell teknik.

– Den huvudsakliga drivkraften var att vi helt enkelt kände att vi inte skulle ha personal nog för att kunna genomföra vaccineringarna i den takt vi ville, säger Alex Jaranka.

Samarbete med Microsoft

Valet föll så småningom på ett samarbete med bland annat Microsoft och en plattform byggd på Power Apps, där de olika modulerna gick att sammankoppla till ett bra gränssnitt, samtidigt som sjukvårdens alla system kunde ligga i bakgrunden och säkerställa patientresan.

Utöver att varje enskild patientresa blir tydlig i en sådan här lösning, går det också att följa resan för varje enskild vaccindos, från tillverkning till patient, och vilka sjuksköterskor som har gett vaccin till vem och när.

– Min bild är att vi skiljer ut oss gentemot de allra flesta när det kommer till effektivitet och säkerhet, säger Alex Jaranka.

Hur ser säkerheten ut?

– Inom Capio har vi ett informationssäkerhetsteam som har varit med genom hela resan och som tillsammans med Microsoft löpande har säkerställt att vi hanterar alla de data vi samlar in på ett korrekt sätt.

Mycket insparad arbetskraft

En annan aspekt i vaccinationsarbetet som enligt Alex Jaranka har sparat oerhört mycket tid är dokumentation av utbildningen och schemaläggningen av de sjuksköterskor som har gett sprutorna.

– Vi har kunnat hantera alla pass och checkat av undersköterskor som klarat utbildningen snabbare. Våra medarbetare har kunnat logga in med bank-id för att bekräfta och få koll på sina scheman.

Alex Jaranka, Innovationschef Och Specialist I Allmänmedicin På Capio

Alex Jaranka, Innovationschef och Specialist i Allmänmedicin på Capio Närsjukvård.

På det stora hela, med alltifrån medarbetarnas utbildning till att kunna spåra vaccin med QR-koder, uppskattar Alex Jaranka att Capio lyckats spara in 10-12 skjutsköterskor per arbetspass, som annars hade behövt vara på plats.

– Om allt hade sköts på ett traditionellt sätt hade det uppskattningsvis behövs minst dubbelt så mycket resurser. Det här sättet som vi genomfört vaccinationen har varit fantastiskt för både de patienter som besökt oss och inte minst hela samhället i stort, säger han.

Kommer ni att använda samma lösning framöver?

– Absolut. Vi sitter redan nu och klurar hur det framförallt kan användas till det vi kallar för standardinformation, det vill säga hur en patient mår fysiskt eller psykiskt, vad personen har för blodtryck, längd, vikt, med mera. Med vaccinationsprojektet lärde vi oss att den största utmaningen har varit att hålla ut och att hålla fokus på att det vi gör är en produkt som i slutändan ska gå att använda. Vi har dessutom haft ett rörligt mål att rätta oss efter. Med mer fasta mål i framtiden finns det all anledning att tro att vi kan hitta bra lösningar som gynnar både patienter och medarbetare.

6 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Capio

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng