AI:n som minskar Stena Lines utsläpp

Ai, Hållbarhet, Stena Line, En Skortsten På Ett Fartyg Till Havs

Med hjälp av AI-assistenten Stena Fuel Pilot får kaptenen på fartyget mellan Karlskrona och Gdynia i Polen hjälp att köra så bränsleeffektivt som möjligt. Det är en av åtgärderna som ska hjälpa Stena att sänka sina totala koldioxidutsläpp med 30 procent till 2030.  

– Vi arbetar parallellt med att minska bränsleförbrukningen från våra befintliga fartyg och samtidigt utveckla morgondagens teknik, fartyg och bränslen. Detta är ett lysande exempel på hur vi kombinerar modern AI-teknik med den stora nautiska kompetens våra sjöbefäl besitter för att tillsammans minska vår miljöpåverkan, säger Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line.

Tränad på vågor och vid

Tekniken Stena Fuel Pilot är en artificiell intelligens som tränats på en stor datamängd med till exempel vågor, strömmar vind och djup. Genom att ta hänsyn till alla dessa parametrar, tillsammans med fartygets specifika utformning, kan hjälpa programmet hjälpa kaptenen att köra på det mest bränsleeffektiva sättet som möjligt.

Stena Nordica som trafikerar mellan Karlskrona och Gdynia i Polen är det senaste fartyget av åtta att använda lösningen.

Förhoppningen är att AI:n ska hjälpa Stena Line att nå de nya klimatmål rederiet satt upp, med en minskning på 30 procent till 2030, och en hel fossilfri verksamhet år 2050.

Källa: Stena Line

14 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng