1177 fungerar även vid svåra hälsobesked

1177, It I Vården, Två Händer Hållar I Grönt Hjärta

Nästan 20 procent vill kunna se även svåra besked digitalt, innan läkare hunnit kontakta dem. Det visar en ny undersökning från Örebro universitet.

– En majoritet av dem som svarat vill ta emot svåra besked på telefon eller vid besök i sjukvården, och så fungerar det också idag. Men resultatet visar att det är mycket viktigt för läkare att ha en dialog med sina patienter för att ta reda på hur de vill ha besked, säger Jonas Moll, biträdande lektor och forskare i e-hälsa vid Örebro universitet, som tillsammans med Hanife Rexhepi vid Högskolan i Skövde gjort studien om att få svåra hälsobesked digitalt.

Majoritet män

I studien, som är en uppföljning på en större studio från 2018, framgår det att 17,7 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till att ta emot svåra hälsobesked online på 1177.se. En majoritet av dessa är män.

Idag får cirka två procent av patienterna dessa svåra besked via det som heter Journalen på 1177, där alla patienter i Sveriges regioner sedan 2018 kan gå in och se bland annat besöksanteckningar, provresultat och annat.

Diabetespatienter mest positiva

Mest positiva är personer med diabetes, följt av patienter med cancer, psykisk ohälsa och högt blodtryck. Tidigare intervjustudier har visat att cancerpatienter ställer positiva till svåra besked för att på så sätt kunna förbereda sig med kontakt med läkare.  

– Resultaten från studien är intressanta, eftersom framförallt läkare är skeptiska till journalen på nätet, mycket på grund av risken för att patienter får tar del av svåra hälsobesked innan läkare har hunnit kontakta dem, säger Jonas Moll.

Källa: Örebro universitet

13 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng