Bjerking mäter naturen med Power Apps

Bjerking Power Apps

Mats Jansson på Bjerking använder fält-appen för registrering av ostörda lerprover.

Sedan Bjerking började använda sig av en fältapp med hjälp av Microsoft Power Apps har kvaliteten, effektiviteten och säkerheten i bolagets mätningar ute i naturen ökat.

Tidigare hade vi fältdatorer som var specialbyggda för våra borrvagnar som registrerade borrdata men där det inte var möjligt att föra protokoll. Men med Power Apps kan vi göra fältprotokoll på både dator och mobiltelefon, vilket var ett av kraven vi hade vid införandet. Fältprotokoll var något vi tidigare uteslutande skrev för hand. Vi blir effektivare när det nu räcker att ha med telefon för att skriva protokoll, säger Magnus Björkbäck, fältingenjör på Bjerking.

Bjerking är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad som är verksamt i Uppsala och Stockholm. Magnus Björkbäcks enhet på företaget arbetar med geoteknik och berg. Därmed är gruppen i stort sett alltid ute på fältet och borrar, tar upp jordprover och vattenprover.

Ett arbete som numera sker genom en fältapp i Microsoft Power Apps, i den kan de anställda föra in bland annat provtagningsmetod, provtagningsdjup och jordarter. Bjerking har även utvecklat appen så att det går att notera och lagra uppmätta radonhalter i marken.

 Att processen blir digital gör tillvaron enklare ute på fältet men även för vår redovisningspersonal. De kan direkt ladda ned en färdig jordprovstabell utan fel i, i stället för att tolka ett handskrivet protokoll. Det blir inga missförstånd och gör det lättare att granska med bättre kvalitet och mindre fel.

Enklare med fler språk

Vissa internationella standarder säger att redovisningen av exempelvis jordarter ska ske på engelska. Nu kan Bjerking direkt välja om materialet vidareförmedlas på engelska eller svenska.

Magnus Björkbäck

Magnus Björkbäck, fältingenjör på Bjerking AB.

 Det blir mindre arbete för redovisningssidan som slipper översätta texterna från oss ute på fältet. Den delen automatiseras, kan man säga. Sen vill ju vissa privatpersoner eller mindre kunder ha redovisning på svenska, då kan vi leverera det också.

 Den enda nackdelen är att Power Apps gärna vill att man ska vara uppkopplad. Som tur är går det långt mellan gångerna som vi inte har någon uppkoppling, men vi gjorde en undersökning djupt nere i en källare för ett tag sedan och då blev mottagningen ett problem.

Hur fortsätter arbetet med Power Apps?

 Jag ser ett scenario där vi börjar arbetet i andra änden litegrann, där vi i fältappen kan se vad som ska göras på en viss plats. Det är redan inmatat där. I appen kan vi gå in i respektive borrpunkt för att föra protokoll och göra anmärkningar och på så sätt generera en daglig fältrapport.

 Jag tror också att vi kan göra en mängd andra typer av undersökningar. Till exempel mäta grundvattennivåer veckovis, månadsvis eller årsvis, och där appen sedan kan generera diagram och annat. Vår bransch har länge släpat efter inom digitalisering men med Power Apps är det nästan bara fantasin som sätter gränserna.

23 augusti 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Bjerking

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng