Fjärrstyrt skogsbruk med 5G

5G, Skogsforsk, Motorsåg Och Sågade Träd

I ett nytt projekt ska skogsbrukets forskningsinstitut testa 5G vid fjärrstyrning av skogsmaskiner. Förhoppningen är att uppkopplingen ska bidra till både effektivare produktion och bättre arbetsmiljö.

– Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk.

Fördelen med 5G är dels att det kan överföra stora mängder data, dels den låga fördröjningen, vilket innebär helt andra möjligheter för till exempel fjärrstyrning.

Privat 5G-nät

Eftersom 5G-nätet ännu inte är tillräckligt utbyggt testas nu tekniken på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab utanför Uppsala, där det bland annat ska undersökas vilka typer av arbetsuppgifter som fjärrstyrning kan passa bäst för.

Fjärrstyrning, 5G, Man Fjärrstyr En Skogsmaskin Med Vr

Fjärrstyrning av skogsmaskin.

Under pilotprojektet kommer ett privat 5G nät upprättas för att se vilka fördelar det för med sig jämfört med wifi och 4G.

– Fjärrstyrningen kan i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson.

Källa: Telenor

6 juli 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Telenor

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng