Ett samarbete med Netapp

AI och smart datahantering med Netapp

Med Netapps plattform Ontap kan verksamhet samla data, flytta den till molnet och där använda den som underlag för AI att träna på. Med flexclones kan utvecklare använda samma data parallellt för att utföra tester och det är något som är unikt.  

– Vi kan hjälpa till med allt som har med datahantering att göra. Från insamling, in till datacentret, och vidare till molnet där du kan börja bearbeta det, få ut nya insikter, och framförallt börja träna en AI med dina data, säger Fredrik Nygren, teknikchef på Netapp Sverige.

Edge till core till cloud

Netapp är världsledande inom just hantering av data i det som Fredrik Nygren beskriver som edge-core-cloud-flödet, där edge är insamlingspunkten ute i till exempel en fastighet, core är ditt datacenter till vilken datan samlas in, och cloud är molnet som ger dig bättre möjligheter att bearbeta datan. 

– Det kan vara allt från backup-data till ny data som verksamheten vill samla in och flytta vidare till molnet, till exempel med hjälp av vår plattform Ontap. Ontap är som en schweizisk armékniv med sina olika tjänster, och täcker alla behov när det kommer till hantering och flyttande av data, säger Fredrik Nygren.

Billigare och enklare

Fredrik Nygren beskriver det som att många verksamheter ofta har idéer om vad de skulle vilja göra med sin data, till exempel träna upp en AI som kan rekommendera saker till kunder, men att det kan upplevas vara en stor investering att bygga en plattform för att ta idéerna till verklighet. Men i molnet kan det både bli billigare och mer lätthanterligt.

– Beräkningskraften är mycket större i molnet, och vi kan med hjälp av våra partners erbjuda verktyg för att förfina datan och använda den för att träna upp en algoritm, till exempel i containermiljöer där utvecklare av naturliga skäl har mer möjlighet att påverka sina behov, säger Fredrik Nygren.

Netapp har dessutom en funktion som kallas flexclones, vilket är en sorts tunna kopior av datan. Det innebär att flera utvecklare kan göra tester samtidigt.

– Den här möjligheten att använda samma data för att testa flera olika idéer parallellt är vi ensamma om i molnet, säger Fredrik Nygren.

Fredrik Nygren, Teknikchef Netapp Sverige

Fredrik Nygren, teknikchef Netapp Sverige.

Partner i AI.se

Netapp blev ganska nyligen en partner i AI.se, ett nätverk som upprättats av staten med förhoppningen om att knyta näringsliv och högskolor närmare kring frågor och projekt om AI och på så sätt accelerera utvecklingen i Sverige.

– Vi bidrar dels med kompetens, dels med utrustning till en datafabrik för svenska företag som vill börja testa AI, säger Fredrik Nygren.

Vad krävs för att Sverige ska ta större kliv inom AI?

– För mig är nyckeln samarbete mellan olika parter i samhället och att vi vågar vara öppna för att bygga fler och större ekosystem. Och sedan ska man komma ihåg att det inte alltid är inom de mest spektakulära områden där AI kommer göra störst skillnad, utan det är snarare bakom kulisserna på företagen för att förbättra processer och kvalitetssäkring.

6 juli 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Netapp

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng