Regeringen satsar på nationell bildbank för hälsodata

Regeringen, Bildhantering, Flera Fmri Bilder På Hjärnor

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett statligt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för behandling och screening av till exempel cancer.

Satsningen är en del av regeringens life science-strategi som bland annat har som mål att främja användandet av hälsodata och där en ökad tillgänglighet kan komma till stor nytta för precisionsmedicin, vilket ska bidra till ökad patientnytta, innovation och utvecklad konkurrenskraft.

Piloter för mammografi

En utredning inleds av E-hälsomyndigheten nu för att i första hand undersöka och kartlägga hur de tekniska och juridiska förutsättningarna ser ut för att upprätta ett nationellt hälsodatautrymme. Myndigheten ska sedan lämna förslag på ett antal piloter för datadelning, där första fokus ska ligga på delning av bilddiagnostikdata inom mammografiområdet.

Förhoppningen är också att ett nationellt datautrymme dels ska skapa bättre förutsättning för forskning och innovation, och underlätta för företag att genomföra kliniska prövningar i Sverige, dels underlätta möjligheten att rekrytera patienter till kliniska studier

Klart december 2022

Utredningsuppdraget ska redovisas i fyra olika etapper med start den 1 oktober 2021, och slutrapporten ska vara klar senast den 1 december 2022. E-hälsomyndigheten får två miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Källa: Regeringskansliet

28 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng