Microsoft O365 rätt väg för Elis-koncernen

Textilier Stora Rullar

Sedan Berendsen blev en del av Elis har det digitala tänket och säkerhetsfokuset ökat. Nu arbetar hela koncernen tillsammans i Office 365 och med en gemensam SOC-plattform för att stå bättre rustade för framtiden.

Vi har väldigt mycket samarbeten mellan länder och där har Microsoft och dess samarbetsverktyg varit viktiga, säger Dan Gillstedt, IT-direktör i Norden på Elis.

I september 2017 blev den svenska textilserviceleverantören Berendsen en del av den internationella Elis-koncernen. I januari 2021 bytte även den svenska verksamheten namn till Elis för att fullborda sammanslagningen. När Berendsen blev till Elis hamnade säkerhet och samarbeten i fokus.

Hela koncernen i alla 28 verksamma länder arbetar numera i samma Azure-moln, använder samma Teams-plattform och delar information med varandra via Sharepoint.

Med hjälp av Office 365-sviten kan vi nu på ett bättre sätt skapa nya arbetsytor och arbetsgrupper över landsgränserna. Det underlättar på den interna it-organisationen i Sverige men även runt om i koncernen, exempelvis för mig som rapporterar till vår koncern-CIO i Paris, säger Dan Gillstedt.

SOC håller koll

Det här har även förenklat Elis säkerhetsarbete, vilket är något som koncernen arbetat hårt med att utveckla de senaste två åren. I arbetet har man analyserat sårbarheter och tagit fram prioriteringslistor över vad som är viktigt att jobba med.

Dessutom har Elis satt upp olika koncerngemensamma val av teknologier. Samma säkerhetsteknik används nu i alla länder, och ett gemensamt SOC (Security Operations Center) håller koll på alla verktygen.

 Ett huvudfokus från bolagets sida var att konsolidera antalet teknologier och koppla ihop oss i ett gemensamt säkerhetstänk, säger Dan Gillstedt.

 Med det tänket har vi nu kraftigt ökat vår säkerhet och står bättre rustade vad gäller phishing-attacker och ransomware. Vi kan spåra när illasinnad kod kommer in samtidigt som vi har bättre backup recovery om något ändå skulle ske. Med molnet och vårt säkerhetsarbete står vi nu bättre rustade för framtiden, avslutar Dan Gillstedt.

15 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng