Högskolan i Halmstad tränar Europa i cybersäkerhet

Cybersäkerhet, Halmstad, En Rumänsk Polisbil

För att stärka cybersäkerheten i Europa utbildas poliser i tio länder av experter från Högskolan i Halmstad. Utbildningen sker inom ramarna för en europeisk cybersäkerhetssatsning.

– Vi utbildar personal vid de europeiska polismyndigheter som är medlemmar i ECTEG i cybersäkerhet, så att de i sin tur kan vidareutbilda sina it-brottsutredare, säger Malin Bornhager, cybersäkerhetsexpert vid Högskolan i Halmstad.

Cybersäkerhet och nätverksteknik

ECTEG står för European Cybercrime Training and Education Group och är ett europeiskt närverk för utbildningar i cybersäkerhet. Högskolan i Halmstad har varit medlemmar sedan slutet av 2020 och utbildar personal i både cybersäkerhet och nätverksteknik. Kursen har hållits två gånger med representanter från tio länder, bland annat Sverige, Island, Rumänien, Österrike och Spanien.

– Det finns ett redan etablerat samarbete mellan olika europeiska polismyndigheter. Denna utbildning skapar nya möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan polismyndigheterna och dessutom ytterligare samarbetsmöjligheter med Högskolan i Halmstad. För oss på Högskolan innebär kursen möjligheter att få perspektiv från arbetslivet och nya kontakter och projekt, säger Olga Torstensson, cybersäkerhetsexpert vid Högskolan i Halmstad.

Källa: Högskolan i Halmstad.

7 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng