Getinges resa mot RPA och chattbottar

Getinge Använder Rpa Och Chattbottar
På Getinge drivs just nu ett stort automatiseringsarbete. För att minska utgifter och vinna tid satsar bolaget på en chattbot för HR-frågor, maskininlärning för att visualisera data och RPA för diverse finansfunktioner.

RPA:n genererar mer tid till annat och har en högre träffsäkerhet. Den kan arbeta dygnet runt, gör mer jobb och har mindre fel, säger Pelle Nilsson, VP IT Governance, Getinge.

Getinge är ett medicintekniskt företag med produkter som exempelvis steriliseringsverktyg, hjärt-lungmaskiner och respiratorer som man förser bland annat sjukhus och laboratorier med. Bolaget har verksamhet i 39 länder och driver försäljning i över 125 länder.

På Getinge bedrivs ett digitaliseringsarbete där man försöker automatisera de processer som går att automatisera. Rent tekniskt handlar det bland annat om RPA, chattbottar och maskininlärning. Getinges shared service för finansfunktioner sitter i Polen och där sköts alltifrån inscanning av fakturor, reskontrahantering och avtal via RPA.

 Det känns som vi får ut ett högt värde av det, fast det kanske inte är så synligt och känt inom företaget egentligen. Vi ser redan att vi nått en hög ROI.

Getinge försöker även förbättra vissa språkprocesser. Tanken är att exempelvis en lokal servicetekniker ska kunna lämna in klagomål på sitt eget språk, och därefter översätts texten automatiserat varpå rätt formulär för ärendet hittas och ärendet klassificeras och registreras.

Det kan skapa enorma tidsvinster för oss där vi minimerar fel och säkerställer att varje ärende följs upp.

Chattbot för HR-frågor

Ett annat fokusområde som ska kunna göra Getinge smartare och mer informationsdrivet är chattbottar. Här har Getinge börjat smått och försökt hitta användningsområden för att göra bottarna så effektiva som möjligt, bland annat har bolaget ställt in siktet på en chattbot för HR-frågor.

Pelle Nilsson Low Res 2

Pelle Nilsson, VP IT Governance, Getinge.

Oavsett hur väl man strukturerar sin information så kan den ta tid att hitta, i alla fall på ett så stort bolag som Getinge. Men HR-området passar bra för där är det mycket policys, mallar och dokument som måste finnas någonstans. Att fråga en chattbot var dessa dokument finns går fortare än att användaren ska börja leta själv, vilket även skapar en nöjdhet hos personen.

– Vi har börjat smått med en bot som levererar information om vissa HR-processer. Börjar man för stort med för mycket info kan chattbotten bli dåligt tränad och ha svårt att leverera, då får det istället motsatt effekt och botten lär aldrig användas av personen igen.

Öppen data förenklar

Under pandemin har Getinge även arbetat med öppen data och maskininlärning för att förenkla arbetet för sjukhusen. Med tekniken har man med heatmaps visualiserat ifall det finns lediga IVA-platser eller utrustning, exempelvis ventilatorer, på andra sjukhus i närheten.

Med hjälp av ML har vi gjort kartbilder över lediga platser och utrustning så att sjukhusen kan hjälpa varandra. Datan var öppen och tillgänglig för alla så det gällde bara för oss att konkretisera vad för sorts information som sjukhusen skulle kunna dra nytta av.

Nu ser Getinge över möjligheterna att använda sig av liknande teknik internt framöver.

Vi har ju fullständig data på hur mycket utrustning som köps, när den köps och av vilka. Baserat på den informationen kan vi skapa analyser över vilka sjukhus som är nöjda och vilka som kan vara på väg att lämna oss. Då kanske vi får se över vårt kundbemötande där och ta inspiration från säljare på andra områden där vi istället säljer väldigt bra, avslutar Pelle Nilsson.

3 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng