ett samarbete med microsoft

Distansundervisning med Microsoft i Ronneby 

Precis som många andra kommuner fick Ronneby under förra våren snabbt ställa om för att kunna genomföra undervisning på distans. En framgångsfaktor är det täta samarbetet mellan IKT-teamet och kommunens it-avdelning.

När Voister besöker Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby håller Fredrik Ahlzén en lektion på distans i matematik. Fredrik Ahlzén ritar upp ett ekvationssystem på sin platta som han via Onenote och Teams delar med eleverna och ber dem bestämma skärningspunkterna. 

– Ja, jag tycker att det funkar bra. På många sätt har jag en bättre kontroll nu, jämfört med tidigare. För just den här lektionen använder jag en ritfunktion på min skärm som jag kör i Onenote och delar sedan via Teams.

– Eleverna har möjlighet att spela in alla genomgångar som vi har. Fördelen är att jag kan hålla i genomgångarna oavsett om eleverna är på plats eller inte, eftersom jag kan dela min skärm. Om elever är på plats fysiskt kan de följa undervisningen och ta del på samma sätt, som de som är hemma.

Office 365 och Windows 10

Ronneby kommun använder sig av Office 365 och Windows 10. När det stod klart under förra våren att en stor del av undervisningen för de äldre elverna skulle ske på distans jobbade kommunens IKT-team snabbt och effektivt för att stötta både pedagoger och elever. En av IKT-utvecklarna är Carina Andersson. 

– Alla säger ju att vi har tagit större steg under pandemin än vad någon hade kunnat föreställa sig. Vi som arbetar med IKT har fått en sorts gratisskjuts så att skolorna har påskyndat sin mognad att undervisa på distans via digitala hjälpmedel. 

Tätt samarbete med it

Både Carina Andersson, och övriga i IKT-teamet, framhåller vikten av ett tätt och bra samarbete med kommunens it-avdelning för att lyckas. Det är något som Tobias Ekberg, it-chef i Ronneby, håller med om.

– It-enheten kan inte komma och säga hur vi ska arbeta och vilka ramarna är. Vi försöker istället lyssna på IKT-utvecklarna hur skolan arbetar och hur vi tillsammans kan lösa detta på bästa sätt. Vi har ju ett gemensamt mål om att användarna ska få en så bra miljö som möjligt. Med det i fokus tror jag att vi kan lösa allt tillsammans, säger Tobias Ekberg.

Autopilot kan förenkla 

Det är inte bara den nya situationen som pandemin, som kräver en stor insats. Inför varje höst ska mellan 800 och 1 000 datorer förberedas inför nya elever, vilket kräver att datorer är på plats. Ett arbete som tar mycket tid och förhoppningen är att det ska bli enklare framöver.

Carina Andersson, Ikt; Tobias Ekberg, Ikt; Jesper Rehn, It

Carina Andersson, ikt-utvecklare; Jesper Rehn, ikt-utvecklare; Tobias Ekberg, it-chef.

– Vi försöker titta på alla processer och se över var vi kan spara tid och pengar och effektivisera. Vi har tittat mycket på Autopilot till exempel. Då skulle vi komma ifrån att datorn måste komma till oss rent fysiskt för att vi ska kunna ta hand om den, säger Tobias Ekberg.

Gamification, AI och programmering 

Precis som inom alla andra områden går utvecklingen snabbt när det gäller digitalisering i skolan och IKT-utvecklare Jesper Rehn ser många möjligheter med nya tekniker. 

– Jag tror mycket på gamification och att användningen av det kommer att öka. Jag tror också att programmering, som har funnits med länge, kommer att skapa helt andra möjligheter framöver.

– Dessutom kan AI bli väldigt användbart i skolans värld. Det händer ju jättemycket hela tiden och att just hinna med är en av de svåraste delarna i vårt uppdrag, avslutar Jesper Rehn, IKT-utvecklare i Ronneby kommun. 

23 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng