Datadrivet och säkert på Nordic Paper

Pappersbruk Nordic Paper

Sedan Nordic Paper börsnoterades i oktober har fokuset på säkerheten intensifierats och nu arbetar bolaget med en riskmatris och regelbundna internkontroller. Dessutom har pandemin lett till nya digitala lösningar och smartare arbetssätt.

Vi jobbade med riskhantering även innan börsnoteringen eftersom vi följde ISO-certifieringar och så vidare. Vi testade backuper och återställde filer när det behövdes, men nu är säkerhetsarbetet mer påtagligt, säger Patric Johansson, it-chef på Nordic Paper.

Nordic Paper arbetar numera med en riskmatris med styrdokument där det sker regelbundna, schemalagda internkontroller och övningar i självkontrollsinstansen i Jira. Kontroller görs bland annat på policys, kontinuitetsplaner samt drift och säkerhetsrutiner.

Jira-systemet gör det också lättare att hantera de anställdas behörigheter. Patric Johansson exemplifierar med att om en person slutar på ekonomiavdelningen så schemalägger it-avdelningen i förväg i systemet att den personen ska sluta och då försvinner också personens behörigheter.

Det säkerhetsfokuset hjälpte oss när vi hade revision tidigare i år. Då kunde vi på bara några sekunder svara på revisorns frågor genom att visa hur vi följer upp behörigheter och ärenden. Det är lätt att bevisa att man gör rätt.

Covid-19 har drivit digitaliseringen

Men det är inte bara börsnoteringen som snabbat på det digitala arbetet på Nordic Paper, även pandemin har varit en bidragande faktor. Covid-19 har lett till att bolaget blivit mer datadrivet och digitalt i sitt arbetssätt, borta är plastmappar och papper som de anställda skrev ut och signerade.

Patric Johansson Nordic Paper

Patric Johansson, it-chef på Nordic Paper.

Vi hade ordrar i våra it-system även tidigare, men då skrev man ofta ut dem för att signera för hand, men nu när alla jobbar hemifrån går det inte att jobba så. Sedan ett år tillbaka har vi e-signering, vilket ökar vår effektivitet.

Det gör oss också mer datadrivna och ger oss mer information vilket gör att vi kan ta mer faktabaserade beslut. Vi är på olika platser, men kan ändå se och använda oss av samma data.

Hur ser Nordic Paper ut om två år?

Just nu pågår det en förstudie som kommer att mynna ut i en pilot på nya systemstöd för ERP (resursplanering) och MES (styrning och övervakning av produktionsprocesser). Planen är att på två till fyra års sikt ha nya, modernare ERP och MES-system i produktion i koncernen.

De nya systemen kommer att göra oss ännu mer datadrivna och ge oss en ökad kontroll. På så sätt kan vi bland annat förbättra vår produktionslönsamhet genom att boka och lasta mer effektivt och därmed minska våra transportkostnader och oplanerade stopp. Vi blir helt enkelt ett smartare bolag, avslutar Patric Johansson.

Om Nordic Paper

Nordic Paper är ett svenskt pappersföretag som har den kinesiska koncernen Anhui Shanying Paper som största ägare. Nordic Paper har produktionsanläggningar i Säffle, Bäckhammar, Åmotfors och norska Greåker. 

7 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Nordic Paper

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng