App förenklar affären för Länsförsäkringar Sydost

Lf Sydost, App, Ett Vardagsru Där En Kristalkrona Har Trillat Igenom Taket

Länsförsäkringsbolag i södra Sverige har integrerat flera affärssystem och samlat relevant information i en app. För medarbetarna innebär det betydligt enklare hantering för återkommande moment. Nu hoppas LF Affärsservice Sydost att hela koncernen ska dra nytta av lösningen.

– Vår senaste lösning innebär att det har blivit lättare att på ett strukturerat sätt hämta hem kundinformation och distribuera denna vidare till våra olika affärssystem, säger Håkan Olander, it-chef på LF Affärsservice Sydost som fungerar som servicebolag åt Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Länsförsäkring Kronoberg.

Ny integration

LF Affärservice sydost utför tjänster inom it, telefoni och ekonomi åt tre Länsförsäkringsbolag i sydöstra Sverige. Uppdraget handlar också om att utveckla lösningar som stöttar affären och hitta innovationer. Och ett område som Håkan Olander och hans kollegor såg utvecklingspotential i, var i de integrationer som finns mellan Länsförsäkringars alla system.

– För det första finns det olika arbetssätt att hantera systemen som är kopplade till de försäkringsområden vi har och för det andra ska dessa sedan kopplas ihop med ett övergripande CRM-system. I det gränslandet har vi byggt upp en app som gör att våra medarbetare enklare kan hämta och ta emot information.

Alla är vinnare

Håkan Olander tror att det är en investering som ganska snabbt kommer att betala sig. Även kunderna blir vinnare eftersom appen som riktar sig till dem också förbättras med de nya, smidigare integrationerna. 

– Vi har inte behövt lägga ner några större utvecklingspengar, eftersom vi i första hand bara har förädlat de system vi redan har haft. På så sätt är den ekonomiskt inräknad redan under de första åren, säger han.

Hur har det tagits emot?

– Mycket positivt. Det blir mindre papper och mindre system att hålla reda på för våra besiktningsmän. Den stora utmaningen har handlat om att utveckla en tjänst för såväl plattor och mobiler som för våra befintliga datorer. Till det ska vi även garantera att information skickas på ett säkert sätt i en VPN-tunnel mellan varje enhet och vårt datacenter.

Vi har inte behövt lägga ner några större utvecklingspengar.

Fler försäkringsområden

Just nu är det nya arbetssättet framförallt utvecklat för det som kallas besiktning av villor och lantbrukarbyggnader. Men Håkan Olander hoppas att deras nya lösning också ska kunna generera nya typer av stöd i andra arbetsprocesser.

– Det är en helt annan typ av riskprocess när till exempel hela verksamheter ska försäkras, men vi arbetar med att försöka översätta den lösning vi har tagit fram även för dessa försäkringstyper.

Det gångna pandemiåret är inget som hindrat it-enheten från utvecklingen av den nya integrationslösningen. Tvärtom har Håkan Olander och hans kollegor sedan tidigare varit vana av att arbeta från olika platser där den digitala kommunikationen varit den centrala.

Vad är nästa steg?

– Det skulle vara att försöka sprida det vi har gjort och skapa initiativ på nationell nivå. Då skulle vårt centrala servicebolag kunna sköta leveransen vilket i sin tur innebär att vi kan växla ut andra lösningar och integrationer som gynnar hela LF-gruppen oavkortat.

22 juni 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng