Swedish Edtech startar nytt forskningscentrum

Edtech, Edtest, Lite Skolprylar Mot En Rosa Bakgrud

Swedish Edtech Industry startar tillsammans med Swedish Edtest ett samarbete med det brittiska forskningscentret Educate. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för skolor att välja bra digitala verktyg.

– Investerarens första fråga till ett företag är alltid: vilken effekt har din produkt och hur vet du det? Samarbetet med Educate är ett sätt att hjälpa svenska edtechföretag att svara på den frågan och därmed inte bara utveckla evidensbaserade produkter, utan också att attrahera kapital, växa och ge möjlighet för fler att använda deras produkter. Innovation som skapar nytta måste komma många till del, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.

Svårt att ta ställning

En av utmaningarna med digitala lärresurser är att forskningsrön snabbt blir inaktuella eftersom utvecklingen går så fort. Enligt Hanna Elving som leder Swedish Edtest, Sveriges nationella testbädd för edtech, ställer detta i sin tur stora krav på lärares och huvudmäns förmåga att välja rätt verktyg efter vad som ger bäst effekt.

– Idag saknar Sverige ett sammanhang där forskare, utbildare och företag kan mötas och tillsammans driva kvalitet och utveckling, säger hon. 

Därför upprättas nu ett centrum där ett samarbete mellan utbildningssektorn, edtechföretag och forskare ska arbeta för att stärka kvaliteten i de digitala lärresurserna. En av huvudparterna i samarbetet blir det brittiska forskningscentrumet Educate, där hittills 272 företag har arbetat med Educates förhållningssätt i sin produkt- och tjänsteutveckling.

– För oss i testbädden Swedish Edtest är samarbetet med Educate ett led i vårt arbete att på vetenskaplig grund utveckla kvalitet i såväl utbudet av digitala lärresurser som användningen av dem, säger Hanna Elving.

Källa: Swedish Edtech Industry

24 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng