MSB testar din säkerhet

Msb, Infosäkkoll, En Röd Verktygslåda Med Massor Av Verktyg

Infosäkkollen är MSB:s nya verktyg för landets it-avdelningar inom offentlig sektor som vill få koll på verksamhetens informationssäkerhet. Med hjälp av verktyget testas nuläget och du får även förslag på åtgärder.

– Infosäkkollen är ett verktyg i Excel. Kärnan är ett formulär med frågor om olika aspekter av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Direkt när ni har fyllt i svaren kan ni se vilken nivå organisationen befinner sig på och vilka arbetsområden som behöver utvecklas, skriver MSB på sin sajt om det nya verktyget.

Fyra nivåer

Formuläret består av 40 frågor uppdelade på fyra olika nivåer, som rör informationssäkerhetsarbetets grunder, systematik, innehåll, och förbättringar.

Utifrån vilka svar som ges hamnar organisationen på en av fyra olika nivåer, där den som hamnar på den första nivån anses ha grunderna för sitt informationssäkerhetsarbete på plats, medan den som hamnar på nivå fyra bland annat arbetar avancerat med ständiga förbättringar.                       

Återkoppling från

Enligt MSB behövs inspel från olika delar av organisationen för att kunna svara på frågorna. När det är gjort kommer direkt återkoppling i form av vilka arbetsområden som behöver utvecklas vidare och olika typer av tips och stöd.

Svaren ska vara inrapporterade senast den 30 september 2021. Då kommer de organisationer som lämnat in sina svar också kunna få återkoppling av MSB, bland annat genom en jämförelse med resultat från liknande organisationer.

MSB kommer att använda underlaget för att ge en samlad bedömning till regeringen.

Källa: MSB

18 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng