ett samarbete med atea äldreomsorg

Mobilt arbetssätt för hemtjänsten i Laholm

När Laholms kommun valde att gå över till ett mobilt arbetssätt för hemtjänsten skedde det efter noga planering och med stöd av projektledare som hanterade hela övergången och idag är alla mycket nöjda. Arbetssättet har underlättat, inte bara för undersköterskor som jobbar inom hemtjänsten, utan även för alla andra som berörs av förändringen.

– Varje hemtjänstpatrull kör 20-35 mil per natt, och tack vare allt fler digitala lås kan vi nu skicka vidare ett larm till den patrull som befinner sig närmast brukaren. Med våra smarta mobiler kan vi planera arbetet på ett annat sätt än tidigare. Det blir mindre stress och mer kvalitetstid med brukarna, säger Susanne Parkkinen, enhetschef på resurscentrum äldre i Laholms kommun.

Appar istället för papper 

För fyra år sedan arbetade nattpatrullernas 27 undersköterskor med papper och penna i bilen, och en dator på kontoret. Idag använder de ett digitalt insats- och planeringssystem, och appar för bland annat ruttoptimering, digital signering av läkemedel, samt digitala lås och larm.

– När allt är samlat och tillgängligt blir arbetet tryggare och enklare, och det är en stor fördel att kunna göra journalanteckningar på plats hos brukaren när allt är färskt i minnet. Förut skötte vi det mesta av administrationen efter våra pass och efter tio timmar är man rätt slut i huvudet, säger Malin Karlsson, undersköterska och digitaliseringsombud.

Smarta telefoner 

Som digitaliseringsombud bygger Malin Karlsson vidare på sitt eget teknikintresse genom att hjälpa kollegorna med det nya sättet att arbeta. Laholm har skyndat långsamt med övergången från papper och penna till smarta telefoner.

Laholm, Hemtjänst, Kristina Isaksson, Chef För Kommunens Äldreomsorg

Kristina Isaksson, chef för Laholms kommuns äldreomsorg.

– Under inlärningsfasen körde vi dubbelt och det var bra för alla. Jag brukar säga att man ska ha tålamod med det nya och våga prova. Det är ingen katastrof att göra fel, telefonen exploderar inte och alla journaler kommer finnas kvar, säger Malin Karlsson.

Kristina Isaksson, chef för kommunens äldreomsorg, betonar vikten av att respektera de frågor som kan uppstå. 

– I början fanns mycket rädslor för om planen var att effektivisera bort personal. Vi har försökt bemöta oron med många samtal, och det är också något vi har diskuterat i ledningsgruppen. Vi har också gjort omfattande omvärldsbevakning för att rusta cheferna med argumenten om varför smart teknik har en viktig roll för välfärdens kvalitet, säger Kristina Isaksson.

28 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigt Foto fredrik kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng