KTH-teknik upptäcker terrorhot

Kth Teknik Upptäcker Plutonium

Ett gram och en sekund. Mer behövs inte för att en ny KTH-utvecklad teknik ska upptäcka plutonium som smugglas via flygplatser och hamnar. NGET kan användas för att motarbeta terrorism och spridningen av kärnvapen, men också för att upptäcka strålning med drönare.

– Den nya tekniken är tänkt att användas i säkerhetssystem vid flygplatser, hamnar och transportterminaler för att snabbt upptäcka försök till smuggling av kärnämnen. Den ger också nya möjligheter att hantera konsekvenser av kärnkraftsolyckor och för radiologisk miljöövervakning, säger Bo Cederwall, professor i fysik på KTH.

Ett gram plutonium. Så små mängder av ett radioaktivt ämne kan upptäckas med forskarnas nya teknik NGET, neutron-gamma-emissionstomografi.

Kontroll av flyg, fordon och fartyg 

Plutonium används för tillverkning av kärnvapen och är i fokus för det Internationella atomenergiorganet IAEA:s arbete mot spridning av dessa vapen. Plutonium utgör en stor fara för människors liv och hälsa, och spridning av plutonium är ett möjligt terrorhot.

– På flygplatser kan tekniken integreras i de nuvarande säkerhetsbågar som finns för att upptäcka metallföremål. Tekniken har mycket hög känslighet och kan inom någon sekund upptäcka gram-mängder plutonium beroende på tillämpningen och plutoniets isotopsammansättning. Det krävs lite längre tid att få en riktigt bra bild så att man kan se exakt var plutoniumet finns. Detta kan dock ske helt automatiskt, det krävs ingen manuell skanning såsom sker med dagens system.

Rent praktiskt går kontrollen till så att fordon, fartygscontainrar och farkoster passerar genom en större portal där tekniken sitter monterad. Den kallas radiation portal monitor, RPM. Upptäckten går på några sekunder, medan den mer exakta lokaliseringen tar lite längre tid.

Drönare söker efter strålning

Radiologisk miljöövervakning innebär att joniserande strålning, gamma-, beta- och alfastrålning eller neutroner, mäts från radioaktiva ämnen i miljön. En del av dessa finns naturligt medan andra kommer ifrån exempelvis kärnkraftsolyckor, som Tjernobylolyckan.

– Vi har ett projekt där vi vill bestycka drönare med den här typen av sensorer för radiologisk miljöövervakning. I samband med exempelvis en kärnkraftsolycka är det extremt viktigt att snabbt kunna kartlägga den radioaktiva kontamineringen i miljön för att skydda befolkningen på bästa möjliga sätt.

NGET-tekniken kan också användas till kontroll av kärnavfall, bland annat för att dokumentera exakt vad som finns i det slutförvar som håller på att upprättas.

Forskningsarbetet har finansierats av bland andra Strålskyddsmyndigheten och vidareutvecklas med stöd av KTH Innovation och Vinnova.

Källa: KTH

21 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng