BI och mobila verktyg för APL

Apl, Mircosoft, Blåvita Medicinpiller

En storsatsning på Microsoft 365 och den hybrida arbetsplatsen blev fokus för den statliga läkemedelstillverkaren APL under pandemiperioden. Nu återgår bolaget till sin ursprungsplan med målet om en mer digitaliserad tillverkningsprocess.

– Vi hade precis fått vår nya strategi och investeringsplan godkänd av styrelsen i december 2019, när pandemin gjorde att vi snabbt fick ompröva och sätta en annan ordningsföljd. I stället för fokus på infrastruktur satsade vi på att rusta upp den mobila arbetsplatsen med laptops och förändra sättet vi ger åtkomst till våra applikationer, säger Tobias Larsson, CIO för APL, Apotek Produktion och Laboratorier.

APL är ett statligt ägt bolag med ett samhällsuppdrag att utveckla och tillverka individanpassade läkemedel, så kallade extemporeläkemedel, för patienter med särskilda behov, till exempel barn som behöver lägre styrkor eller personer som är överkänsliga. APL bedriver dessutom utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel och tillverkning på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag.

Helt ny it-plan

Tobias Larsson beskriver branschen som ganska konservativ, delvis på grund av de regulatoriska kraven som har till syfte att skydda patienterna. Planen som sattes i slutet av 2019 handlade bland annat om att uppgradera APLs tillverknings- och verksamhetssystem, men pandemin gjorde att enheten för it och digitalisering fick ett helt nytt fokus.

– Det gällde att ställa om snabbt och vi gjorde en stor satsning på Microsoft 365. Några månader in i pandemin hade nära hälften av alla medarbetare börjat arbeta hemifrån och vi ökade antal laptops med 200 procent. Stöttningen från ledningen var central för att vi skulle klara denna omställning.

Om jag får drömma blir vi papperslösa i vår tillverkning.

Hur har detta påverkat ert arbete?

– Det har fått positiva effekter och klientstabiliteten har ökat. Till exempel har störningar i vår it-plattform sjunkit med 50 procent.

Utöver nya datorer har medarbetarna också behövt ställa om och anpassa sig till ett mer molnbaserat arbetssätt med distanssamarbeten. Medan kontoren är halvtomma passar APL på att investera i heltäckande wifi och uppgraderar tekniken i alla konferensrum vilket gör dem bättre anpassade till hybridmöten när kontoren väl börjar fyllas på igen.

– Vi har lärt oss att vi med en ganska liten insats kan förflytta oss snabbt, och kommer helt klart att rida vidare på den här hybrid-vågen. Vi ser att distansarbete är här för att stanna och att vi kommer att göra det i högre utsträckning än tidigare.

Tobias Larsson, CIO För APL

Tobais Larsson, CIO för APL.

Tillbaka till ursprungsplanen

Efter att fokus det senaste året legat på att it-mässigt hantera den nya arbetssituationen, kan nu APL sakta men säkert återgå till att titta på lösningar för den affärsdrivande tillverkningen.

Bolaget ska bland annat se över möjligheterna till elektroniska styrdokument, tillverkningsstöd, produktionsuppföljning, nya BI-verktyg för rapportering och analys, och mobila verktyg för plock och transaktioner.

– Vi vill ge hela tillverkningen en mer digital prägel så att det blir lika lätt att följa den digitalt som att följa den fysiskt i realtid. Det är vår vision och kommer ta flera år att genomföra. Planen sträcker sig till slutet av 2026.

– Om jag får drömma är vi också i stort sett papperslösa i vår standardiserade tillverkning inom några år. Vi kan snabbare och enklare föra in förbättringar och förändringar och vara ännu mer datadrivna och leverera vårt samhällsuppdrag på effektivast möjliga sätt, säger Tobias Larsson.

21 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, APL

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng