Alzheimer upptäcks tidigt via blodprov och AI

Alzheimer Forskning I Lund

Forskare på Lunds universitet har utvecklat en algoritm som väger samman enklare blodprov med snabba minnestester i arbetet mot Alzheimers sjukdom. I en studie kunde man på individnivå med 90 procents säkerhet förutse vem som kommer utveckla demenssjukdomen.

– Vår algoritm baseras på en blodanalys av fosfylerat tau och en riskgen för alzheimer, samt testning av minne och exekutiv förmåga. Vi har nu utvecklat ett onlineverktyg för att beräkna risken på individnivå för att en person med lindriga minnessvårigheter kommer att utveckla alzheimer inom fyra års tid, säger Sebastian Palmqvist, försteförfattare till studien, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus.

Mellan 20-30 procent av patienter med Alzheimers sjukdom får en felaktig diagnos inom specialistvården, och inom primärvården är diagnostiken ännu svårare. Genom att mäta proteinerna tau och beta amyloid med ryggvätskeprov eller PET-kameraundersökning kan diagnostiken förbättras, men metoderna är dyra.

En forskargrupp vid Lunds universitet visar nu att en kombination av relativt enkla tester kan nyttjas för tidig och säker diagnostik av alzheimer. I Swedish Biofinder Study undersökte man 340 personer med lättare minnessvårigheter och resultaten bekräftades sedan i en nordamerikansk studie innehållandes 543 personer.

Ett enkelt blodprov, där man mätte en variant av proteinet tau samt en riskgen för alzheimer, och tre kognitiva tester som tar tio minuter att genomföra kunde med över 90 procents säkerhet förutse vem som kommer utveckla alzheimer inom fyra år.

Kan användas i utvecklingsländer

Utöver den höga träffsäkerheten är ytterligare en fördel att algoritmen är utvecklad för att kunna användas på kliniker utan specialiserade mätinstrument.

– I nuläget har algoritmen testats på patienter som undersökts på minneskliniker. Vår förhoppning är att den även ska kunna valideras och användas i primärvården och också göra skillnad i utvecklingsländer där resurserna för specialiserad sjukvård är mer begränsad, säger Sebastian Palmqvist

Enklare diagnostiska alzheimer-verktyg ska även kunna göra det lättare att ta fram läkemedel som bromsar sjukdomen.

– När det gäller alzheimers sjukdom är det svårt att på ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt rekrytera rätt personer till läkemedelsprövningar. Algoritmen gör det möjligt att rekrytera personer med alzheimer redan i ett tidigt skede av sin sjukdom, då nya läkemedel har en bättre chans att bromsa sjukdomsutvecklingen, säger professor Oskar Hansson.

25 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng