Träddata bättre i molnet

Träd Sedda I Marken Ur En 360Vy

Haglöf Sweden utvecklar mätverktyg för vård och avverkning av skog och har kunder över hela världen. I appen Haglöf Link kan kunder ladda upp och ta del av analyser och övervakning av sin skog och framöver finns planer hur AI kan förbättra verktyget.  

– Primusköket, solstickorna och Haglöf tillväxtborr är de tre mest spridda svenska produkterna i världen. De finmekaniska produkter för skogsbruk som Haglöf utvecklade för 100 år sedan är desamma som vi idag digitaliserar och exporterar till över 200 länder, säger Patrick Lidström, CIO på Haglöf Sweden med huvudkontor i Långsele, en mil väster om Sollefteå.

Myndigheter, industrier och små och stora skogsägare behöver många olika typer av information om skogens tillväxt för skogsvårdsplaner och avverkning. Haglöf mätverktyg används bland annat för att samla information om trädens typ, ålder, diameter och höjd, markens nivåskillnader och omgivande biotoper.

– Företagets första finmekaniska produkter, tillväxtborren och mätklaven, har med tiden utvecklats enligt den senaste tekniken. Flera av våra digitala lösningar började som en förfrågan från en kund, till exempel ett stort skogsbolag. I nästa steg kan vi erbjuda mindre skogsägare och andra kunder en liknande lösning för deras behov. Vi har skött all utveckling och programmering själva här i Långsele.

Appar för 200 marknader

Med kunder verksamma i världens alla skogar erbjuder företaget idag 1 000 olika appar.

I takt med att AI utvecklas kommer det finnas mer möjligheter.

– Det finns stora lokala skillnader och utmaningar för skogsbruket. När en skogsägare i Sverige vill avverka för att tjäna ett visst belopp, mäter man hur mycket som behöver avverkas för den intäkten. Det blir inte för mycket och inte för lite och vi mäter skogen där den står. I andra länder i Europa är det vanligare att mäta stockarna, för att bara ta ett par exempel.

Oavsett var i världen en app används kan datan sparas från skogen till molnet via appen Haglöf Link.

– Haglöf Link stödjer alla våra elektroniska produkter. Kunder som abonnerar på vår molntjänst får säker överföring, lagring, tillgång till analys och bearbetning av hela sitt material.

Enklare datainsamling

Haglöf Sweden tittar redan vidare mot nya mål vad gäller olika typer av applikationer.  

– Det är intressant att se vad vi kan nå med olika AI-lösningar som kan förenkla och förbättra för användaren vid insamling av data. Det är dock viktigt att all överföring och lagring är korrekt, stabil och säker. Lösningarna behöver också vara dynamiska då användarna i stor utsträckning samlar in olika typer av data och dessutom använder sig av olika språk.

– I takt med att AI utvecklas kommer det finnas mer möjligheter samt få en högre acceptans bland användarna i fält, säger Patrick Lidström.

21 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng