Ny plattform för omsorg i Eskilstuna

Äldre Man I Rosa Skjorta Sitter Med Orange Katt I Famnen Och Gosar

Fjärrtillsyn och plattor till personalen finns redan på plats. Nu bygger Eskilstuna plattformen som ska underlätta för kommunen att bli ännu mer proaktiv och kunna implementera framtidens lösningar. 

– Vi ser på vårt nuvarande arbete lite som en renovering. Ofta måste du spackla innan du målar vilket inte alltid är det roligaste jobbet, men det blir ju så mycket bättre med ett väl  utfört grundarbete, när det är klart. Därför bygger vi nu en digital infrastruktur från grunden för en mer omvälvande digital transformation, säger Christine Gustafsson, kvalitets- och utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Många satsningar i modellkommun

Eskilstuna är en av SKR:s modellkommuner och när det kommer till digitalisering har kommunen gjort stora framsteg, inte minst inom omsorgen. Under 2018 började kommunen med så kallad fjärrtillsyn som gör att det är lättare att via kamera se om något allvarligt inträffar hos en brukare. I dagsläget finns drygt 40 sådana kameror ute.

En av de senaste satsningarna är läkemedelsgivare som också de finns ute bland ungefär 40 brukare, och som matar ut medicin på vissa bestämda tidpunkter och på ett säkert sätt.

Enligt Christine Gustafsson har båda lösningar bidragit till ett mycket bättre resursutnyttjande.

– Den digitala läkemedelsgivaren har gjort att andelen besök hos vissa brukare har minskat förvånansvärt mycket. En nyckel i sammanhanget är att börja med sådana här nya tekniska innovationer hos brukare som inte är invanda med att någon och hjälper dem. Då finns där ingen vana som ska brytas, och det blir en stor uppsida för brukaren när han eller hon får möjlighet att behålla så mycket självständighet som möjligt.

Vårt drömscenario är att vi själva inte behöver ägna tid åt att bestämma oss för exakt vilka tekniska lösningar vi ska ha.

Ytterligare en lösning som framförallt hjälpt medarbetarna är möjligheten till mobila arbetssätt där de med läsplattor inte behöver åka in till kontoret för till exempel planering eller dokumentering.

Den nya plattformen

Det är med alla dessa lyckade exempel i ryggen som Eskilstuna nu vill ta nästa steg för att framtidssäkra när nya innovationer utvecklas, och nu ligger hennes fokus på att hitta en säkrare och öppnare plattform.

– Det blir som en legoplatta där det sedan blir lätt att bygga på med nya innovationer.

Just nu är en verksamhetsstudie avslutad har kartlagt just vilka behov som finns, hur nuläget ser ut och hur ett önskeläge kan se ut. De tekniska detaljerna är inte det som är viktigast i nuläget, även om Christine Gustafsson beskriver vilken hjälp det till exempel vore med drönare som i framtiden kunde flyga in matleveranser till äldreboenden personer som får lunchlådor.

– Vårt drömscenario är att vi själva inte behöver ägna tid åt att bestämma oss för exakt vilka tekniska lösningar vi ska ha, utan att vi har en partner som fungerar som vår grossist. Vi beskriver våra behov och utmaningar, och sen är det upp till leverantören vilka tekniska hjälpmedel och tjänster de stämmer in bäst på. 

Proaktivitet nästa steg

Ett av de mest centrala skälen till Eskilstunas renoveringsarbete handlar om att skaffa sig förutsättningar för en mer proaktiv vård. Det kan till exempel handla om att samarbeta med Mälardalens högskola i olika forskningsprojekt om vilken teknik som skapar värde och varför.

– I samband med denna satsning måste vi också skapa en kultur som tillåter oss att pröva och tillåter att vi misslyckas. Det kan vara svårt att veta på förhand vilken typ av insatser som kommer ge mervärde åt våra brukare, så därför måste vi kunna testa oss fram.

6 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng