Fördel digital vård

Ett Gummihjärta I Två Händer

Nio av tio föredrar att träffa sjukvården på distans istället för fysiskt. Nu spår experter en ordentlig omstrukturering av vårdbranschen.  

I undersökningen har drygt 10 000 personer fått frågor om sina erfarenheter av vården under pandemin och sin syn på vården i framtiden. Och en stor majoritet av de svarande deltar gärna i alltifrån hantering av kroniska sjukdomar till en första bedömning av en sjukdom, på distans.

91 procent

– 91 procent av de som har använt sig av den digitala vården under pandemin vill fortsätta med det istället för att gå tillbaka till personliga fysiska vårdbesök, säger Henrik Schildt som är branschexpert inom hälso- och sjukvård på PwC.

Personer i Kina och Indien visade sig vara något mer positiva till den digitala distansvården än européer.

Den nya vården

I samband med undersökningen intervjuades ledande personer inom hälso- och läkemedelsbranscherna om deras syn om framtidens vård. Här framkommer det bland annat att det finns förväntningar på fler former samarbeten i form av delningar och analyser av data mellan läkemedelsföretag, vårdgivare och leverantörer.

– Covid-19 har accelererat flera förändringar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Att ställa om med stöd av teknikutveckling ger oss nu unika möjligheter att ta viktiga steg framåt inom vård och omsorg. Rätt använd teknik gör att vi kan lösa utmaningar som att effektivisera vårdsystemet, förbättra patientupplevelserna och inte minst skapa en mer jämlik vård inför framtiden, avslutar Jon Arwidson, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC.

Källa: PwC

22 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim lefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng