Bitcoin hotar Kinas miljö

Bitcoins Framför En Kinesisk Flagga

Idag står Kina för 75 procent av all bitcoin-produktion och den så kallade miningen kräver så mycket energi att produktionen nu hotar landets mål att vara klimatneutral 2060.

– Utan lämpliga åtgärder kan den intensiva bitcoin-produktionen i Kina snabbt växa till ett hot som potentiellt kan underminera den plan som landet har för att minska sina klimatavtryck, skriver forskare från två engelska och två kinesiska universitet i en ny rapport som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

75 procent av bitcoin

Kina står idag för tre fjärdedelar av alla bitcoin som produceras. Bitcoins skapas genom så kallad mining när oerhörda mängder datakraft går åt för att lösa de enorma matematiska ekvationer som krävs för att en bitcoin-transaktion ska kunna äga rum. Att bryta bitcoins tjänar således två syften.

Den datorkraften kräver förstås energi och i Kina har det inneburit att många, så kallade miners, har flyttat ut till landsbygden där elen är billigare.

Klimatneutrala 2016

Från och med 2030 vill Kina ha nått sin topp i koldioxidutsläpp, för att sedan börja vägen mot att bli klimatneutrala år 2060. På den toppen kan bitcoin-utvinningen stå för fem procent av landets totala utsläpp.

Idag kostar en bitcoin ungefär 60 000 dollar och har tredubblat sitt värde sedan december förra året, inte minst tack vare investeringar i kryptovalutan av bland annat Elon Musks Tesla.  

Källa: BBC

8 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng