Bättre och effektivare möten utan video

Digitalt Möte

Digitala möten fungerar bättre utan video. Att se varandra underlättar inte för att lösa problem och uppdelningen mellan deltagarna i mötet fungerar bättre utan kamera. Det visar en ny studie.

Vi har upptäckt att videokonferenser kan minska den kollektiva intelligensen, säger Anita Williams Woolley från Carnegie Mellon University och en av forskarna bakom studien.

De fysiska mötena har till stor del ersatts av digitala sådana under pandemin, och videomöten i exempelvis Teams eller Zoom har blivit en stor del av mångas vardag.

Enligt en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One kan dock mötena bli bättre om man slutar använda kameran och endast hör varann.

Forskargruppen har undersökt hur den kollektiva intelligensen, det vill säga en grupps förmåga att lösa diverse problem, påverkas av de icke-verbala signaler som förekommer vid videomöten. Tidigare forskning har visat att denna intelligens ökat med videokommunikation, men enligt nya studien finns det tydliga nackdelar.

Forskarna menar att det visuella i sig inte ger någon fördel i problemlösningen. Därutöver sköts uppdelningen mellan deltagarnas medverkan bättre i möten som genomförs utan bild, och på så sätt ökar den kollektiva intelligensen.

Källa: Cio.com, Indiatvnews

7 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng