Kommunpolitik på distans

En Talarstol Med Två Mikrofoner

Södertälje kommun har fattat beslut under fullmäktigemöten på distans, med ibland drygt 100 ledamöter. Den stora utmaningen har inte varit att få till de tekniska lösningarna, utan att utbilda alla ledamöter hur tekniken fungerar.

– I slutet av januari hade vi vårt första möte i kommunfullmäktige där alla deltagare deltog digitalt på distans och det gick bra, säger Peter Friström (s), ordförande i Södertäljes kommunfullmäktige.

Fullmäktige på distans

När kommunallagen skrevs om för knappt två år sedan blev det tillåtet att närvara på möten i kommunfullmäktige på distans och Södertälje har kunnat erbjuda att ledamöter deltar digitalt, om de av olika skäl inte har kunnat närvara fysiskt.

Precis som för många andra verksamheter innebar pandemin en skyndsam omställning i arbetssätt och förra våren beslutade Södertälje kommun om att ha en betydligt mindre grupp människor med på fullmäktigemötena, men med samma fördelning mellan partierna.

Men under hösten, när att all teknik kommit på plats efter ett stort teknikskifte inom kommunen, övergick Södertälje till att hålla fler och fler sammankomster helt på distans, via Skype.

– De stora utmaningarna har inte varit att få till de tekniska lösningarna med kameror och uppkopplingar på plats, utan har varit att utbilda alla ledamöter hur tekniken fungerar, om hur de kommer in i mötena och att sedan hålla koll på att ingen trillar ur. Om det händer måste alla vänta tills vederbörande är tillbaka, säger Peter Friström.

Varför använder ni Skype?

– Det är en relevant fråga nu när det finns stabilare alternativ som Teams och Zoom. Vi satsade på Skype för några år sedan och är nu naturligtvis medvetna om att vi kommer behöva byta ut det på sikt. Som tur är fungerar våra andra lösningar oavsett vilken mötesplattform vi väljer, så av det skälet är jag inte orolig inför ett byte framöver.

Tre program

Framöver tror vi definitivt på en hybrid mellan digital och fysiska möten.

Samtliga ledamöter har en platta och som används för att koppla upp till mötena. På plattan finns också tre olika programvaror som alla måste kunna hantera. En dokumenthanterare med dagordning och annan information, Skype som används för själva mötet, och ett voteringssystem som också används när någon vill begära ordet och som är samma system som det som finns på plats i fullmäktigesalen.

När alla är påloggade och mötet drar igång är det viktigt att kommunfullmäktigesalen alltid är i bild.

– Vice ordförande, en sekreterare och jag är de enda som sitter alltid i kommunfullmäktige med flera kameror som filmar oss i olika vinklar. Ur juridisk synpunkt är det centralt att alla som är i fullmäktigesalen alltid syns på bild för alla, annars kan besluten som tas överklagas.

Efter pandemin

När pandemin lugnar ner sig är Peter Friströms bild att möjligheten till distansmöten i fullmäktige kommer att fortsätta i större omfattning än hur det var innan pandemin. Det finns stora fördelar med att personer kan ansluta var de än befinner sig, och representanter som ska vara med först några timmar in i sammanträdet kan enkelt dyka in i mötet då.

Samtidigt finns det vissa baksidor med distansarbetet.

– Det blir inte lika levande med debatter. En debatt blir alltid bäst om de två personerna är i samma rum och kan se varandra i ögonen och se varandra ansiktsuttryck och gester. Dessutom krävs det tekniker som håller koll på att allt funkar och personal som kan hjälpa folk som har problem med att komma in. Men i takt med att tekniken blir bättre kanske det inte behövs i samma omfattning. Framöver tror vi definitivt på en hybrid mellan digital och fysiska möten.

22 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng