Hemmajobbare sover mer

Bäddad Säng

Personer som arbetar hemifrån sover längre, producerar lika mycket och rör sig lika mycket som när de jobbar på kontoret. Det visar en studie från Högskolan i Gävle.

– Genom att jämföra samma personer har vi kunnat få bort det som stört tidigare forskning. Då har de som jobbat mer hemma ofta haft andra arbetsuppgifter, bättre utbildning eller högre position, än dem som de jämförts med, faktorer som såklart påverkar, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap.

Testpersonerna har haft rörelsemätare på sig i sju dagar och dagligen skrivit ned sömn och arbetstid. Resultatet visar att personer som arbetar hemifrån sover 34 minuter mer än dagarna de arbetar på plats på kontoret.

– De omfördelar sin tid så att det blir mer sömn och mindre vaken tid, de arbetar fortfarande åtta timmar. Vi tror att då de slipper förberedelser för jobbet, restid med mera, kan de finna tid för att få den här återhämtningen. Många människor sover för lite och det sliter oerhört i längden. För lite sömn kan leda till hälsoproblem och kortare livslängd och en halvtimme betyder mycket, säger David Hallman.

Produktiviteten intakt

Vad gäller produktivitet så upplever de flesta, 60 procent, att den är oförändrad vid hemarbete. 20 procent menar att de producerar mer hemifrån, och 15 procent anser att produktiviteten minskat.

Forskarna kunde inte se tecken på att hemarbete leder till mer stillasittande, vilket det har funnits en viss oro inför. En tredjedel uppgav ingen förändring i välbefinnandet, en tredjedel upplevde en förändring till det bättre och en tredjedel menar att de fått det sämre.

– Vi kan konstatera att för många fungerar det väldigt bra, men att det även finns en grupp där det fungerar mindre bra. En grupp som vi behöver förstå bättre så att särskilda insatser kan göras för den. Det är ett väldigt speciellt material vi har, eftersom man i Sverige under pandemin också fått vara på jobbet. Vi fortsätter nu titta på hur vi kan göra det här i framtiden, efter pandemin, så att det fungerar bra för alla människor, säger David Hallman.

I studien har Högskolan i Gävle samarbetat med Gävle kommun.

Källa: Högskolan i Gävle

25 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng