ett samarbete med microsoft

Så säkrar Söderhamn

När coronapandemin nådde Söderhamn valde många av de kommunanställda att arbeta på distans, vilket ställde nya krav på säker uppkoppling. En pilot av Windows Virtual Desktop innebar en betydligt enklare hantering för it.

Vi hade inte gjort en fullständig utvärdering av plattformen när pandemin slog till. Men vi kunde snabbt ställa om den till produktion och skala upp för att möta kommunens behov när antalet hemarbetare sköt i höjden under våren, säger Johannes Tyve, projektledare och it-tekniker på Söderhamn Nära.

Söderhamn Nära är ett kommunägt bolag som efter en sammanslagning nu omfattar all kommunal infrastruktur såsom vatten, avlopp, fjärrvärme, renhållning, kabel-tv och bredband. It-driftsavdelningen där Johannes Tyve arbetar är dock något av en udda fågel då man bara arbetar med intern it-drift för kommunanställda, inte privatkunder och företag.

Behov av uppgradering

Hösten 2019 såg Johannes Tyve och hans kollegor ett behov av att uppgradera sig från den lokala Citrix-plattformen som nyttjades för hemarbete. I samma veva lanserades Windows Virtual Desktop, WVD, som man drog igång en PoC, Proof-of-Concept. 

Några månader senare kom covid-19 till Sverige, vilket innebar en ökad efterfrågan på virtualiserade skrivbord eftersom att en mycket större andel av de kommunanställda började arbeta hemifrån. Att möta detta växande behov hade förmodligen varit svårare innan Windows Virtual Desktop kom in i bilden, menar Johannes Tyve.

Flexibiliteten, som att bland annat snabbt kunna få upp kapaciteten, är en av de stora fördelarna med WVD. Den nya situationen hade varit svårhanterlig med endast den lokala Citrix-lösningen.

Lär sig mer om plattformen

Men implementeringen har inte gått helt smärtfritt. Det har bland annat funnits vissa fördröjningar mellan de interna systemen och Microsofts datahallar.

Det har funnits problem med att få en del programvaror att snurra bra i miljön. Vi har också sett en del prestandaproblem och fördröjningar mellan våra interna system och Microsofts datahallar i Nederländerna. Det tror vi kommer lösas av sig själv om deras datahallar i Sandviken och Gävle öppnar.

Vi har också lärt oss allt mer om vilken kapacitet som krävs och hur många maskiner vi behöver sätta upp. Genom rutiner, som att stänga av maskinerna under natten, sparar vi nu mycket pengar och de rutinerna har våra it-tekniker förfinat längs vägen.

Kommer Windows Virtual Desktop att vara användbart även efter pandemin?

Ja, vi uppskattar de flexibla kostnaderna och skalbarheten i plattformen. Samtidigt tror vi att de anställda på kommunen kommer att arbeta mer hemifrån även när vi återgår till ett mer normalt läge. Vi märker också att Microsoft satsar på plattformen eftersom den utvecklas hela tiden, så vi tror att vi lär ha stor nytta av den framöver, avslutar Johannes Tyve. 

19 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng