Rekord i GDPR-avgifter

Mkt Folk Ute Nånstans

Hela 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter och 3 200 klagomål från enskilda personer fick Integritetsskyddsmyndigheten ta emot under 2020. Även antalet beslut om sanktionsavgifter ökade och hamnade på totalt 150 miljoner kronor.

– I 15 tillsynsärenden under året fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

De 150 miljonerna kronor i sanktionsavgifter var framförallt riktade mot verksamheter som inte följt dataskyddsförordningen, GDPR. Under förra året beslutade alltså myndigheten om sanktionsavgifter kopplade till GDPR i 15 ärenden. Året dessförinnan var det två beslut om sanktionsavgifter.

Totalt tog myndigheten emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattade beslut i drygt 1 000 ärenden om tillstånd för kamerabevakning under 2020.

Harmoni med EU

2020 var det tredje året med GDPR och fokus har bland annat varit att skapa harmoni både inom EU:s dataskyddsförordning och för överföring av personuppgifter till länder utanför unionen. Det är också något som har ställts på sin spets i och med Schrems-II-domen den 16 juli 2020, som innebär att enskildas rättigheter ska tillgodoses genom att ärenden som rör påstått olagliga överföringar av personuppgifter till tredje land utreds.

– Ett resultat av harmoniseringen inom EU är att vi kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare. Det blir en omställning för myndigheten, men det kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.

Nytt namn

2020 var också året då Datainspektionen förberedde sitt namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten som trädde i kraft den 1 anuari i år. 

Lena Lindgren Schelin Proffe

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

IMY skriver i sin årsredovisningsrapport att de trots pandemiåret har lyckats rekrytera ett stort antal medarbetare som bland annat arbetar i en avarbetningsgrupp med uppdrag att minska ärendebalanserna och handläggningstiderna för kamerabevakningstillstånd, och lyckats halvera dessa tider från 12 till 6 månader.

– Den exponentiella digitala utvecklingen kommer att leda till nya samhällsnyttiga tjänster, men är samtidigt utmanande ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det är centralt att vi är med tidigt i olika sammanhang för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar digitalisering där integritetsskydd beaktas och byggs in från början, säger Lena Lindgren Schelin.

Källa: IMY

22 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock, IMY

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng