Övervakning granskas

Kamera På Lager

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, granskar H&M:s och Apoteas användning av kameraövervakning på sina respektive lager. Enligt GDPR är kameraöverbevakning en form av personuppgiftsbehandling.

– Kamerabevakning får inte användas för arbetsledning. Ska bildmaterial spelas in krävs typiskt sett tungt vägande skäl, som exempelvis att man vill bevaka stöldbegärlig egendom eller har dokumenterade problem med stölder, säger Gustav Linder som är jurist i IMY:s kameragrupp.

Två bolag i fokus

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare Datainspektionen, har skickat formulär med frågor till de H&M och Apoteaom till exempel när kameraövervakningen sker, hur många kameror som används, om både bild och ljud spelas in, och vilket syftet med bevakningen är.

Kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling och den som bedriver kamerabevakning måste följa bestämmelserna i GDPR och kamerabevakningslagen. För att använda sig av den här typen av kameraövervakning krävs tillstånd och en rättslig grund. Framförallt tittar IMY nu på om kamerorna används för att övervaka och leda personalen och om materialet spelas in.

– Vi har fått indikationer på att dessa bolag använder kamerabevakning för arbetsledning. Nu kontrollerar vi om det stämmer.

H&M och Apotea har nu till den 24 februari att svara på myndighetens frågor.

Källa: IMY

11 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng