Miljonbot för Clearview

Clearview Ai

Polisen får betala böter på 2,5 miljoner kronor för att ha använt appen Clearview AI för ansiktsigenkänning. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, slår fast att Polismyndigheten har hanterat personuppgifter i strid med brottsdatalagen. 

– Polismyndigheten har en tydlig lagstiftning kring hur personuppgifter ska behandlas, särskilt inom den brottsbekämpande verksamheten. Myndigheten har ett ansvar att säkerställa att personalen känner till vilka regler som gäller, säger Elena Mazzotti Pallard, jurist på IMY och som lett granskningen.

IMY inledde en granskning av Polismyndigheten efter att uppgifter i media gjort gällande att man använt appen Clearview AI för ansiktsigenkänning. 

AI:n har använts ett flertal gånger, men enligt polisen har den endast nyttjats av ett fåtal medarbetare, och utan att myndigheten erbjudit appen till medarbetarna. 

Strider mot brottsdatalagan

IMY menar att Polismyndigheten på flera sätt har brustit i sitt personuppgiftsansvar vid användningen av Clearview AI. Bland annat har man inte vidtagit tillräckliga organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter i det aktuella fallet varit författningsenlig. Polisen har också behandlat biometriska uppgifter, som använts för ansiktsigenkänning, i strid med brottsdatalagen samt låtit bli att bedöma konsekvenserna. 

Polismyndigheten ska betala en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. Dessutom åläggs polisen att utbilda personal i att säkerställa en lagenlig personuppgiftshantering. 

Polisen ska även informera personerna vars uppgifter matats in i Clearview AI och, om det är möjligt, se till att personuppgifterna som matats in i appen raderas.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten

12 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng