Digitalt vaccinintyg redo 1 juni

Flygplan Vaccin Covid

Den 1 juni ska infrastrukturen för ett digitalt vaccinationsintyg vara på plats. Intyget kan komma att krävas för inresa till vissa länder och för att gå på kultur och idrottsevenemang.

 Med ett digitalt vaccinationsintyg blir det snabbt och enkelt att uppvisa genomförd vaccination, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringen har gett Digg uppdraget att säkra infrastrukturen för ett digitalt vaccinationsintyg, och arbetet ska ske i samverkan med bland annat E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och SKR.

Infrastrukturen ska i högsta möjliga mån bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer och säkerställa att kraven på skydd för den personliga integriteten efterlevs.

Regeringen har även gett Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinintyg i WHO och på EU-nivå.

Internationella processer pågår redan kring tekniska lösningar och standarder för vaccinationsintyg. Det finns ett behov av svensk närvaro för att både säkerställa att svenska ståndpunkter lyfts, men också för att återföra eventuella slutsatser och rekommendationer till berörda svenska aktörer, säger socialminister Lena Hallengren. 

Målet är att infrastrukturen för det digitala vaccinationsintyget ska vara klart till den 1 juni i år.

Källa: Infrastrukturdepartementet

5 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng