Bättre lärare med sensorer

Man Vid Stor Griffeltavla

Sedan snart ett år mäter fyra sensorer hur läraren Christian Svedenkrans rör sig i klassrummet. Att bli medveten om rörelsemönster ger ett pedagogiskt lyft för läraren och kan även förbättra elevernas studieresultat.

– Sensorer i klassrummet utmanar mina tankar och utvecklar min undervisning. Det är otroligt stimulerande, säger Christian Svedenkrans, lärare i matematik och teknik på Högsätra skola på Lidingö.

Sensorer i hela klassrummet

Christian Svedenkrans har en sensormottagare runt halsen när han undervisar årskurs 8. De fyra sensorerna i klassrummets hörn mäter hans rörelser och resultatet blir en heatmap som visar hur länge han har varit på olika platser i klassrummet.

– Det känns lite som när du har en så kallad auskultation, alltså när en lärare är med under en lektion och observerar den undervisande läraren. Sinnena skärps, helt enkelt. Samtidigt är det viktigt att lämna sensorerna därhän om det skulle strula med att få igång dem. Det får inte gå ut över lektionen.

Varje vecka stämmer han av med forskare vid Stockholms universitet och andra i projektet om sina erfarenheter. Framförallt har sensorerna gjort att Christian Svedenkrans är mer medveten om hur han rör sig och varför.

Mer rörelse

Att rörelsemönstret tydligt går att urskilja på en heatmap har gjort att Christian Svedenkrans har blivit mer medveten om möbleringen i klassrummet och hur han agerar vid tavlan.

– Det blir olika dialoger beroende på var jag befinner mig i klassrummet, vilket jag kanske annars inte hade tänkt på. Det har också fått den effekten att jag rör på mig hela tiden medan eleverna sitter stilla. Därför har jag börjat med lite rörelsepauser som eleverna brukar har i låg- och mellanstadiet men som ofta glöms bort i högstadiet.

Har du något exempel när det har gjort skillnad för eleverna?

– Ja, jag hade en elev under förra året som var på väg att inte bli godkänd. Jag ville helt enkelt se klart och tydligt på heatmappen att jag var hos henne oftare under en period och hennes resultat förbättrades efter det.

Christian Svedenkrans Proffe

Christian Svedenkrans, lärare i matematik och teknik på Högsätra skola, här med sensorn runt halsen. Foto: Lidingö stad

En annan effekt av tekniken har varit att det finns en faktiskt IoT i rummet att uppmärksamma eleverna på under tekniklektionerna. Nästa steg är att NO-läraren som har samma klass i samma klassrum ska börja testa tekniken. Då kommer Christian Svedenkrans och hans kollega med stöd av insamlade data tillsammans kunna reflektera över och utveckla sina undervisningspraktiker.

Skulle det vara bra om sensorer var ett permanent inslag i din undervisning?

– Det där är en väldigt svår fråga faktiskt. Nu vet jag att allt är inom ramarna för ett projekt och jag har fin kontakt med en handfull personer som leder mig och som jag samarbetar med. Men om det skulle vara ett krav i anställningskontraktet hade frågan om integritet och vem som ser datan och varför blivit mer tydlig, och det är inte helt säkert att jag hade varit lika bekväm med det.

Projektet om hur lärare rör sig i klassrummet startade på Högsätra skola under våren 2020 och ingår i Vinnovas projekt IoT-hubb Skola.

8 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng