Framtidens skatt med öppna API:er

Rött Skynke Som Öppnas Med Två Händer På Varje Sida

Framöver kan företagens omfattande arbete med redovisning och deklaration vara ett minne blott. Nu arbetar Skatteverket, tillsammans med banker och utvecklare, för en automatiserad deklaration.

– Vi måste tränga igenom byråkratiska gränser och underlätta för företag. Istället för att vi hanterar ärendet först när det kommer in till oss kan vi ge förutsättningar för att det ska hanteras i företagens system, säger Jan Sjösten, verksamhetsstrateg på Skatteverket.

Enligt en trendrapport från OECD handlar mycket om framtidens offentliga sektor om att vara osynlig och sammankopplande. Det första innebär proaktiva och automatiserade tjänster som gör att staten uppfattas hålla sig mer i bakgrunden. Den andra delen handlar om att sammanföra olika delar av det offentliga samhället och göra det smartare.

– Det innebär inte att offentlig sektor ska bli helt osynlig utan snarare att vi ska sträva efter att det blir enkelt, säkert och tryggt, säger Jan Sjöten.

Jämför med bilbranschen

Jan Sjösten jämför med bilbranschen där alla lagar och trafikregler redan från början byggs in i mjukvaran på den autonoma bilen, en sak i taget, på ett säkert sätt. Först kunde bilföraren sluta växla, sedan gasa, nu behöver föraren inte alltid hålla i ratten och tillslut behövs inte ens uppsikt över vägen.

Tjänster ute i verksamheten ger förutsättningar för ett enklare företagande.

Liknande steg borde myndigheter som Skatteverket kunna ta för att skapa bättre förutsättningar för företagare att få koll på sina skatter och andra åtaganden.  

– Vi behöver börja se över hur vi kan flytta ut datan och regler till kunden och vara med från start i sälj-, moms-, och löneprocesser för att underlätta arbetet så mycket som möjligt. På sätt kan mer av alla de skyldigheter och rättigheter som organisationer har gentemot Skatteverket kan finnas på plats i deras egna system, säger Jan Sjösten.

Samarbete och automation

Skatteverket har börjat hitta samverkanspunkter och träffar företag och API-utvecklare. Det är många som måste vara med på tåget, som till exempel bankerna som kan integrera skattekonton för att ge företagaren bättre översikt.

En väg att gå är att ett företag i praktiken utser sitt system som ett ombud, där dessa system i sin tur har ett informationsutbyte med Skatteverkets system. Detta skulle sedan kunna arbeta helt automatiserat och hjälpa företaget med deklaration beroende på hur de anställdas kontrakt ser ut, till exempel.

– Där kan användaren själv välja vilken automatiseringsgrad och kontroll han eller hon vill ha. Våra behovsundersökningar visar att Skatteverkets kunder vill veta och få bekräftat att de har tagit tillvara sina rättigheter och hanterat sina skyldigheter.

Sjösten Proffe

Jan Sjösten, verksamhetsstrateg på Skatteverket.

Öppna API:er

Skatteverket kan dock inte tillgängliggöra sin information av öppna data eftersom det mestadels är personrelaterad information och ofta sekretessbelagda uppgifter. Men med tillräcklig säkerhet kan detta hanteras så att endast behöriga får åtkomst till informationen. Ett viktigt steg på den resan är Skatteverkets egen utvecklingsportal med öppna API:er.

– Att kombinera öppna data och öppna API ger större kundnytta. Skatteverket erbjuder det redan idag via Skatteverkets utvecklarportalsajt. Det finns förstås utmaningar, inte minst juridiska, men lägger vi grunden med API:er är förhoppningen att vi i framtiden har tjänster ute i verksamheten som ger förutsättningar för ett enklare företagande, och inte bara på skatteverket.se, säger Jan Sjösten.

11 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Skatteverket

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng