Drönare kastar frön

Kottar Mot Vit Bakgrund

USA:s brandhärjade delstater tar hjälp av drönare för att återskapa förlorad skog. Drönarna täcker 20 hektar mark per dag och är sex gånger snabbare jämfört med manuell skogsplantering.

USA har drabbats hårt av skogsbränder i år och förödelsen i bland annat Kalifornien och Oregon motsvarar drygt 3,3 miljoner hektar mark. För att återplantera skogen behövs det år av arbete och många hundra personer som manuellt placerar ut miljontals tall- och granplantor.

Tillstånd från FAA

Nu testas i stället drönare som alternativ för att så snabbt som möjligt återplantera den skadade skogen. Det är företaget DroneSeed som med ett specialtillstånd från USA:s luftfartsverk, Federal Aviation Administration, har tillstånd att använda drönare för skogsplantering.

Företaget skickar ut fem drönare i taget som följer förprogrammerade rutter där de släpper specialutvecklade frökapslar i områden med bra förutsättningar för återväxt. Drönarna som är tre meter långa kan lastas med cirka 30 kilo frökapslar vardera, och täcka drygt 20 hektar på en dag.

– Drönarna är sex gånger snabbare än en människa som går omkring med en spade och sätter ner trädplantor. Då handlar det i bästa fall om knappt en hektar om dagen. Vi har också kortat leveranskedjan för att få nya frön i marken från tre år till tre månader, säger Grant Canary, som är vd på DroneSeed.

Dissas av ekorrar

DroneSeeds frökapslar är utvecklade för att säkra fröets tillväxt till rotad planta. Kapseln består av ett speciellt material som suger åt sig fukt och innehåller näringsämnen och skadedjursbekämpning. Frökapslarna är också laddade med stark peppar som avskräcker hungriga ekorrar från att ta sig lite mellis.

Drönarföretaget tar också hjälp av sensorer för en 3D-modellering av terrängen som avgör var det finns god jordmån för små träd att växa sig stora.

Källa: CNN

22 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng