AI mot cancer

Mustasch 960640

Lunds universitet undersöker om AI kan hjälpa till att diagnostisera prostatacancer. En sådan lösning skulle vara till stor hjälp, inte minst eftersom det råder brist på patologer, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa. 

Det är en sjukdom som drabbar omkring en sjättedel av alla män och det finns en brist på patologer, det vill säga läkarna som vanligtvis sätter diagnoserna, säger Ida Arvidsson, doktorand vid Lunds universitet. 

Lunds universitet har i ett projekt tillsammans med Skånes Universitetssjukhus och Sectra testat möjligheterna med att använda AI för att diagnostisera prostatacancer. På Internetdagarna pratade Ida Arvidsson om arbetet och varför AI kan passa bra vid just prostatacancer.

Det finns en stor variation i diagnostiseringen mellan patologer, där olika personer kommer fram till olika slutsatser. Samma patolog kan vid olika dagar också komma fram till olika slutsatser. Vi hoppas därför att AI på sikt kan göra mer rättvisa bedömningar och se till att ingen cancer missas.

Kräver mycket data

Projektet går ut på att man tar tusentals urklipp av vävnadsprov. Dessa urklipp får en algoritm träna sina cancerprediktioner på, för att förutsäga huruvida patienten har cancer eller ej, med hjälp av maskininlärning. Men än så länge är det för tidigt att säga hur mycket nytta ML kan göra på området.

AI:n är inte så intelligent att den utvecklar sig själv, utan för varje ny tillämpning behöver vi göra olika anpassningar. Det behövs också mycket data för att ta fram en algoritm för en ny tillämpning.

Ett problem är att det inte finns något facit för att utvärdera hur bra algoritmen är.

Eftersom patologer bedömer så olika, och ingen vet vad som är rätt, så blir det även svårt att bedöma om AI:n har rätt. Så det är svårt att dra riktiga slutsatser.

Vi tror att AI kan göra nytta här framöver, om inte annat så för att avlasta patologerna, men än så länge finns många utmaningar kvar, avslutar Ida Arvidsson.

8 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng