Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

70 000 saknas inom it

Brist It Kompetens

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar såsom videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen.

Bristen på kompetens har länge varit ett problem för it-branschen och pandemin har inte gjort utmaningarna mindre. Det visar rapporten IT-kompetensbristen, som är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning sedan 2012.

6 av 10 arbetstillfällen

Techsektorn har drygt 216 000 medarbetare fördelade på fyra delbranscher, och enligt rapporten behövs det ytterligare 70 000 inom fyra år. Här framgår också att branschen stod för 6 av 10 arbetstillfällen som skapades i Sverige under åren 2010-2016. Idag är bristen på kompetens det enskilt största hindret för fortsatt expansion.

– I tider av hög arbetslöshet, och då behovet av digitala tjänster och produkter är enormt, har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen måste hörsamma. Idag tackar företag inom techsektorn nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed också förlorade, säger Åsa Zetterberg.

Data science och AI

Rapporten presenterar bland annat en 10-i-topplista på kompetenser med störst tillväxt mätt i efterfrågan. I topp ligger data science och annan kompetens inom AI. Drygt 35 procent bedömer att efterfrågan kommer öka med mer än 15 procent under de närmaste åren, medan drygt 53 procent tror på en ökning mellan 5-15 procent om än från låga nivåer.

Spelutveckling och programmering ligger också på topp tre enligt efterfrågan. Det som kanske är mer förvånande är att efterfrågan på it-säkerhetsexperter ligger på plats nio på den här listan.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kartläggningen belyser också behovet av kompetenser inom specifika programspråk, andra digitala verktyg, och olika databastekniker. Precis som för tre år sedan hamnar svarsalternativet ”Generell programmeringskompetens oavsett språk” i topp på listan över efterfrågade programmeringskunskaper, och bekräftar att kompetensen som sådan är viktigare än specifika språk.

Krafttag för jämställdhet

Några av rekommendationerna i rapporten från 2017 har fått gehör, bland annat med olika satsningar inom yrkeshögskolan.

Årets rapport presenterar tio nödvändiga insatser för att ytterligare säkra behovet av digital kompetens. Några exempel på förslag är att:

  • Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet.
  • Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden.
  • Säkerställa att fler tech-studenter, tjejer såväl som killar, fullföljer sina utbildningar.
  • Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.

Krav på regeringen

It- och telekombranschen behöver fortsatt ta sitt ansvar, men fler behöver bidra för denna samhällsfråga. Därför bör regeringen ta taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad.

– Ett första viktigt steg skulle vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens, säger Åsa Zetterberg.

Lägesbeskrivningen i IT-kompetensbristen bygger bland annat på djupintervjuer med utvalda branschrepresentanter, och två enkätundersökningar med närmare 600 svar som genomförts precis i början av pandemin, och under senhösten.

Källa: IT&Telekomföretagen

Aktuella kompetenssatsningar

IT&Telekomföretagen stödjer en rad initiativ för att öka tillgången på kompetens och göra branschen mer jämställd. Här är några av dem.

Study Friday

Målet är att göra det möjligt för personer med examen som arbetar i techbranschen att fortbilda sig på dagtid. För att komma dit behöver dagens antagningssystem förändras med ett särskilt spår för dem som redan har examen, med finansiering till lärosäten som erbjuder fort- och vidareutbildning på dagtid.

Womentor

Womentor är ett årligt återkommande förändrings- och ledarutvecklingsprogram som ska främja kvinnligt it-ledarskap och lyfta fram kvinnliga förebilder inom och utanför branschen. Företagen som deltagit regelbundet har höjt andelen kvinnliga medarbetare från 25 till 35 procent.

Kompetensavdrag

Idag är företagens skatt på personalutbildning högre än på fysiska investeringar. Det har bidragit till att investeringar i utbildning har minskat. Därför föreslår arbetsgivarorganisationen Almega ett kompetensavdrag, som ska göra det möjligt för företag att få tillbaka upp till halva kostnaden när de köper utbildningar från externa leverantörer.  

21 december 2020 Reporter anne hammarskjöld digit Foto adobestock, Daniel Roos

Rekommenderad läsning

Vaccin Aiprotein

AI-protein som vaccin

9 apr 2021 digit

Nu är det möjligt att framställa nya, användbara proteiner med hjälp av AI. Det kan innebära snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av proteinbaserade läkemedel och vaccin. 

Amy Winehouse
video

AI-musik av 27-klubben

8 apr 2021 digit

För att uppmärksamma psykisk ohälsa har organisationen Over the bridge skapat ny musik med hjälp av AI som liknar den så kallade 27-klubbens musik, det vill säga artister som valde bort livet när de var 27 år.

Aruba Säkert Nätverk
Ett samarbete med HPE

Säkra näten med Aruba

26 mar 2021 digit

Aruba ESP ger ökad kontroll över alla uppkopplade enheter och användare. På så sätt kan transformationen med distansarbete, IoT och affärsnära analys förenklas för både företag och offentlig sektor. 

Humla Ai 960640

AI kollar pollen

18 mar 2021 digit

AI gör det lättare att analysera pollen, vilket öppnar upp för nya forskningsmöjligheter. På Lunds universitet använder man pollenanalys för att lära sig mer om matvanorna hos humlor.

Gaming Räddabarnen

Rädda Barnen med AI

17 mar 2021 digit

Rädda Barnen ska med hjälp av AI kunna upptäcka, kontakta och ge stöd till barn som utsätts för näthat inom gamingvärlden. AI:n liknas vid en digital fältassistent som alltid är online och tillgänglig dygnet när barn och unga behöver det. 

Barn Ai Facebook

Facebook lär av bebis

8 mar 2021 digit

Facebook har tagit fram en AI som lär sig på ett liknande sätt som små barn. Enligt bolaget ska lösningen användas för att moderera innehåll på plattformen och kunna främja opartiskhet.

Person Med Röd Jacka Susar Fram På Damcykel

Data driver Södertälje

1 mar 2021 digit

Södertälje satsar på datadrivna beslut med hjälp av AI, IoT och öppen data. Uppkopplade papperskorgar och parkeringsplatser samt sensorer som mäter snödjup och antalet cyklister ska förenkla tillvaron för både medborgare och anställda.

Studentmössa Mot Himmel

AI bättre än en student

25 feb 2021 digit

En AI, utvecklad av Elon Musks bolag OpenAI, fick i bättre betyg än några av studenterna, som skrev samma uppsats. Dessutom var AI:n betydligt snabbare än alla studenterna på att färdigställa sin text.

Penna Skriver På Vit Bakgrund

Nyheter i Word

25 feb 2021 digit

Snart kommer en AI att föreslå vilket ord du ska skriva när du arbetar i Word och Outlook. Funktionen finns sedan tidigare hos Google och nu gör Microsoft en AI-lansering.