Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

70 000 saknas inom it

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock, Daniel Roos 21 december 2020 digit

Brist It Kompetens

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar såsom videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen.

Bristen på kompetens har länge varit ett problem för it-branschen och pandemin har inte gjort utmaningarna mindre. Det visar rapporten IT-kompetensbristen, som är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning sedan 2012.

6 av 10 arbetstillfällen

Techsektorn har drygt 216 000 medarbetare fördelade på fyra delbranscher, och enligt rapporten behövs det ytterligare 70 000 inom fyra år. Här framgår också att branschen stod för 6 av 10 arbetstillfällen som skapades i Sverige under åren 2010-2016. Idag är bristen på kompetens det enskilt största hindret för fortsatt expansion.

– I tider av hög arbetslöshet, och då behovet av digitala tjänster och produkter är enormt, har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen måste hörsamma. Idag tackar företag inom techsektorn nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed också förlorade, säger Åsa Zetterberg.

Data science och AI

Rapporten presenterar bland annat en 10-i-topplista på kompetenser med störst tillväxt mätt i efterfrågan. I topp ligger data science och annan kompetens inom AI. Drygt 35 procent bedömer att efterfrågan kommer öka med mer än 15 procent under de närmaste åren, medan drygt 53 procent tror på en ökning mellan 5-15 procent om än från låga nivåer.

Spelutveckling och programmering ligger också på topp tre enligt efterfrågan. Det som kanske är mer förvånande är att efterfrågan på it-säkerhetsexperter ligger på plats nio på den här listan.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kartläggningen belyser också behovet av kompetenser inom specifika programspråk, andra digitala verktyg, och olika databastekniker. Precis som för tre år sedan hamnar svarsalternativet ”Generell programmeringskompetens oavsett språk” i topp på listan över efterfrågade programmeringskunskaper, och bekräftar att kompetensen som sådan är viktigare än specifika språk.

Krafttag för jämställdhet

Några av rekommendationerna i rapporten från 2017 har fått gehör, bland annat med olika satsningar inom yrkeshögskolan.

Årets rapport presenterar tio nödvändiga insatser för att ytterligare säkra behovet av digital kompetens. Några exempel på förslag är att:

  • Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet.
  • Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden.
  • Säkerställa att fler tech-studenter, tjejer såväl som killar, fullföljer sina utbildningar.
  • Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.

Krav på regeringen

It- och telekombranschen behöver fortsatt ta sitt ansvar, men fler behöver bidra för denna samhällsfråga. Därför bör regeringen ta taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad.

– Ett första viktigt steg skulle vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens, säger Åsa Zetterberg.

Lägesbeskrivningen i IT-kompetensbristen bygger bland annat på djupintervjuer med utvalda branschrepresentanter, och två enkätundersökningar med närmare 600 svar som genomförts precis i början av pandemin, och under senhösten.

Källa: IT&Telekomföretagen

Aktuella kompetenssatsningar

IT&Telekomföretagen stödjer en rad initiativ för att öka tillgången på kompetens och göra branschen mer jämställd. Här är några av dem.

Study Friday

Målet är att göra det möjligt för personer med examen som arbetar i techbranschen att fortbilda sig på dagtid. För att komma dit behöver dagens antagningssystem förändras med ett särskilt spår för dem som redan har examen, med finansiering till lärosäten som erbjuder fort- och vidareutbildning på dagtid.

Womentor

Womentor är ett årligt återkommande förändrings- och ledarutvecklingsprogram som ska främja kvinnligt it-ledarskap och lyfta fram kvinnliga förebilder inom och utanför branschen. Företagen som deltagit regelbundet har höjt andelen kvinnliga medarbetare från 25 till 35 procent.

Kompetensavdrag

Idag är företagens skatt på personalutbildning högre än på fysiska investeringar. Det har bidragit till att investeringar i utbildning har minskat. Därför föreslår arbetsgivarorganisationen Almega ett kompetensavdrag, som ska göra det möjligt för företag att få tillbaka upp till halva kostnaden när de köper utbildningar från externa leverantörer.  

Rekommenderad läsning

Drönarsvärm FOI

FOI varnar för AI

20 jan 2021 säkerhet

Nyheter som fabriceras av en AI är svåra att kontrollera och är ett hot mot rikets säkerhet. Det anser Totalförsvarets forskningsinstitut som i sin senaste rapport bland annat efterfrågar transparent maskininlärning och att de sociala mediebolagen tar sitt ansvar. 

Kvinna Med Kundvagn I Butik

Coops digitala plan

18 jan 2021 digit

Coop satsar stort på att bli en dagligvaruhandel i framkant med smarta tekniker både online och i butik. Några av lösningarna är Scan and Pay, neurala nätverk och en onlinebutik som vet vad just du behöver.

Munskydd Ansiktsigenkänning

Igenkänning som funkar

11 jan 2021 digit

Munskydd har blivit mer regel än undantag och i takt med att allt fler skyddar sig, så har det uppstått utmaningar för ansiktsigenkänning. Men nu finns det en coronanpassad AI som kan känna igen ansikten, även när munnen och näsan är täckta.

Celler 960640

ML läser virus

22 dec 2020 digit

Fysiker vid Göteborgs universitet har tagit fram en programvara som mäter krafter som verkar på mikroskopiska partiklar. Utvecklingen kan vara viktig för att förstå partiklarnas struktur och funktion.

Mustasch 960640

AI mot cancer

8 dec 2020 digit

Lunds universitet undersöker om AI kan hjälpa till att diagnostisera prostatacancer. En sådan lösning skulle vara till stor hjälp, inte minst eftersom det råder brist på patologer, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa. 

Kaffe Videomöte

Videomöte med doft

7 dec 2020 digit

Framöver ska mötesdeltagare i Zoom kunna känna lukten av kaffe och skaka händer med varandra. Via AI och VR ska ett virtuellt möte bli alltmer likt ett fysiskt. 

Ai Svenskar Rapport

AI-positiva svenskar

2 dec 2020 digit

Majoriteten av svenskarna är positiva till att polisen använder ansiktsigenkänning, samtidigt är det största orosmolnet med AI bristen på personlig integritet. Det visar rapporten Svenska folket och AI.

Ansikten På Rad

Angripen av AI

26 nov 2020 säkerhet

Cyberkriminella tar hjälp av AI för att begå brott, bland annat används AI för social manipulering, ransomwareattacker och för att skapa deep fakes. Det visar en ny rapport från Europol.

Tecknad Spion Med Ett Finger För Munnen För Att Singalera Schhhh

Spioner i dammsugaren

25 nov 2020 säkerhet

Den populära robotdammsugaren kan användas av hackare för att lyssna på dig i ditt hem. Trots att den saknar mikrofon.