70 000 saknas inom it

Brist It Kompetens

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

– Den digitala omställningen, som påskyndats ytterligare med anledning av coronakrisen, medför en kraftigt ökad efterfrågan på digitala lösningar såsom videomöten, molntjänster och e-handel. För att möta denna efterfrågan behövs det innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller digital infrastruktur och digitala tjänster, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen.

Bristen på kompetens har länge varit ett problem för it-branschen och pandemin har inte gjort utmaningarna mindre. Det visar rapporten IT-kompetensbristen, som är IT&Telekomföretagens fjärde kartläggning sedan 2012.

6 av 10 arbetstillfällen

Techsektorn har drygt 216 000 medarbetare fördelade på fyra delbranscher, och enligt rapporten behövs det ytterligare 70 000 inom fyra år. Här framgår också att branschen stod för 6 av 10 arbetstillfällen som skapades i Sverige under åren 2010-2016. Idag är bristen på kompetens det enskilt största hindret för fortsatt expansion.

– I tider av hög arbetslöshet, och då behovet av digitala tjänster och produkter är enormt, har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen måste hörsamma. Idag tackar företag inom techsektorn nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Många jobbtillfällen går därmed också förlorade, säger Åsa Zetterberg.

Data science och AI

Rapporten presenterar bland annat en 10-i-topplista på kompetenser med störst tillväxt mätt i efterfrågan. I topp ligger data science och annan kompetens inom AI. Drygt 35 procent bedömer att efterfrågan kommer öka med mer än 15 procent under de närmaste åren, medan drygt 53 procent tror på en ökning mellan 5-15 procent om än från låga nivåer.

Spelutveckling och programmering ligger också på topp tre enligt efterfrågan. Det som kanske är mer förvånande är att efterfrågan på it-säkerhetsexperter ligger på plats nio på den här listan.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Kartläggningen belyser också behovet av kompetenser inom specifika programspråk, andra digitala verktyg, och olika databastekniker. Precis som för tre år sedan hamnar svarsalternativet ”Generell programmeringskompetens oavsett språk” i topp på listan över efterfrågade programmeringskunskaper, och bekräftar att kompetensen som sådan är viktigare än specifika språk.

Krafttag för jämställdhet

Några av rekommendationerna i rapporten från 2017 har fått gehör, bland annat med olika satsningar inom yrkeshögskolan.

Årets rapport presenterar tio nödvändiga insatser för att ytterligare säkra behovet av digital kompetens. Några exempel på förslag är att:

  • Säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet.
  • Kompetensutveckla lärare så de kan visa både tjejer och killar vägen in i den digitala framtiden.
  • Säkerställa att fler tech-studenter, tjejer såväl som killar, fullföljer sina utbildningar.
  • Ta gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald inom techsektorn.

Krav på regeringen

It- och telekombranschen behöver fortsatt ta sitt ansvar, men fler behöver bidra för denna samhällsfråga. Därför bör regeringen ta taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad.

– Ett första viktigt steg skulle vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens, säger Åsa Zetterberg.

Lägesbeskrivningen i IT-kompetensbristen bygger bland annat på djupintervjuer med utvalda branschrepresentanter, och två enkätundersökningar med närmare 600 svar som genomförts precis i början av pandemin, och under senhösten.

Källa: IT&Telekomföretagen

Aktuella kompetenssatsningar

IT&Telekomföretagen stödjer en rad initiativ för att öka tillgången på kompetens och göra branschen mer jämställd. Här är några av dem.

Study Friday

Målet är att göra det möjligt för personer med examen som arbetar i techbranschen att fortbilda sig på dagtid. För att komma dit behöver dagens antagningssystem förändras med ett särskilt spår för dem som redan har examen, med finansiering till lärosäten som erbjuder fort- och vidareutbildning på dagtid.

Womentor

Womentor är ett årligt återkommande förändrings- och ledarutvecklingsprogram som ska främja kvinnligt it-ledarskap och lyfta fram kvinnliga förebilder inom och utanför branschen. Företagen som deltagit regelbundet har höjt andelen kvinnliga medarbetare från 25 till 35 procent.

Kompetensavdrag

Idag är företagens skatt på personalutbildning högre än på fysiska investeringar. Det har bidragit till att investeringar i utbildning har minskat. Därför föreslår arbetsgivarorganisationen Almega ett kompetensavdrag, som ska göra det möjligt för företag att få tillbaka upp till halva kostnaden när de köper utbildningar från externa leverantörer.  

21 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock, Daniel Roos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng