Nyheter i Azure

En Gifraffs Huvud Sticker Upp Bland Molnen

Microsoft Azure växer och nu är det möjligt att via en utvecklad version av Arc, få tillgång till molntjänstens alla smarta och säkra funktioner, oavsett var de finns. Samtidigt förenklar Microsoft för de som vill bygga tjänster i containrar med Github eller lösningar i App Services.

– Från dag ett när vi började bygga Azure visste vi att resan till molnet kräver en hybrid ansats. Med Azure Arc får du en enda plattform för att hantera all din it, oavsett var den finns, säger Erin Chapple, Corporate VP, Microsoft Azure Compute.

Azure Arc överallt

Den kanske största nyheten av alla Azure-nyheter under Microsoft Ignite rörde det som kallas för Azure Arc. Azure Arc är ett verktyg som gör det möjligt för en organisation eller ett bolag att utnyttja Azures funktionalitet på on prem-servrar. Tidigare har denna tjänst bara funnits som så kallad förhandsvisningsversion, men nu finns det tillgänglig för alla.

Enligt Microsoft är en av de stora behållningarna med tjänsten att du med Azure Arc får mycket av den funktionalitet som finns i Azure, utan att du behöver ha dina lösningar i molnet, vilket innefattar Microsofts regelverk om efterlevnad och underhåll av virtuella maskiner.

Azure är grunden för Microsofts tjänster.

– Vi gör det möjligt att hantera all it on prem och andra molntjänster, lokala eller centrala, med alla de fördelarna som kommer med Azure. Vi underlättar också för alla dem som vill migrera till molnet fullt ut, säger Erin Chapple.

Backup center

Ett annat tillskott i Azure är Azure Backup Center. En av fördelarna med att spara och hantera sin data i molnet är att det ofta är väldigt säkert. Men datan kan hamna på många olika platser, och det kan ibland vara en utmaning för de säkerhetsansvariga att hålla koll på alla som använder Azure och hur backupen ser ut för respektive projekt.

Med Azure Backup Center synliggörs allt detta i ett och samma gränssnitt och all backup kan hanteras från ett ställe, med indikationer på vad det är för typ av data och till exempel vilken säkerhetsklass det har.

Julia Och Erin Some

Julia White och Erin Chapple.

Nya App Service

För de som inte är riktigt varma i kläderna kring alla molntjänster som erbjuds, är det möjligt att via Microsoft App Services utnyttja molnet för enskilda delar av it, till exempel en webbplats.

I denna tjänst har nu kodningsplattformen Github integrerats och kopplats ihop med Powerapps, vilket innebär att även de organisationer som inte nyttjar molnet fullt ut, får en plattform på vilken de kan bygga tjänster och appar i till exempel containermiljöer.

– Det här gör att arbetsflödet för de som bygger tjänsterna och de som hanterar tjänsterna när de är live underlättas betydligt. Det blir också lättare för alla att se och hantera flödet av tjänsterna. Det är ytterligare ett exempel på hur Azure är grunden för Microsofts tjänster, säger Julia White, Corporate VP, Microsoft Azure.

4 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Microsoft

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng